A-CLUB

Як погашати кредит

Клієнтам Криму

Шановні клієнти!

Альфа-Банк Україна висловлює Вам свою вдячність за довіру і за довгі роки спільної плідної роботи.

Однак ми змушені Вам повідомити, що 16 квітня 2014 року відділення Альфа-Банку Україна припиняють банківську діяльність на території АР Крим.

У зв'язку з прийняттям низки законів Російської Федерації ПАТ «Альфа Банк» (Україна) як банківська установа, яка здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, не має достатніх правових підстав для свого подальшого функціонування і надання банківських послуг на території АР Крим.

У той же час Банк підтверджує повне і своєчасне виконання своїх зобов'язань перед усіма клієнтами Криму.

Всі платіжні карти, випущені Альфа-Банком, є дійсними до закінчення їх терміну дії.

 

Повернення депозитів

Повернення термінових депозитів здійснюється шляхом перерахування коштів після закінчення терміну дії депозиту на картковий / поточний рахунок, відкритий до депозиту (згідно умов укладеного з Вами договору).
Достроково зняти депозитний вклад клієнти можуть в будь-якому відділенні на території України після попередньої заявки (якщо сума зняття більше 2000 грн) через інформаційний центр банку за номером: 0 (800) 50 20 50.


При зверненні в Банк клієнт повинен мати при собі документи:

При зверненні до відділення для виконання будь-якої банківської операції, Вам необхідно буде надати наступні документи:

Громадянство / резидентство України не була змінена

Прийнято громадянство або оформлені документи на виїзд на постійне місце проживання в іншу країну

Паспорт громадянина України (той паспорт, за яким був оформлений банківський продукт)

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт) з відмітками про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни проживання.

Документ, що підтверджує місце проживання / реєстрації клієнта.

Також додатково до закордонного паспорту України можна надати паспорт країни постійного проживання.

 

!!! Звертаємо Вашу увагу, що ідентифікація та обслуговування у відділенні ПАТ «Альфа-Банк» не можуть бути проведені за паспортом Російської Федерації, який виданий на території Криму. Відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» такий документ є недійсним.

 


Як отримати депозит або зняти кошти з рахунку:

Шановні клієнти!

Згідно законодавства України, АРК Крим є територією України, отже, переказ коштів на рахунки інших банків можуть здійснюватися тільки на підставі українського законодавства.

З огляду на постанову НБУ №260 від 06.05.2014 р, українські Банки повинні закрити всі свої відділення на території Криму до 06.06.2014 р і не здійснювати свою діяльність. У зв'язку з цим, здійснити переказ у національній або в іноземній валюті на рахунки, відкриті в підрозділах банків на території АР Крим, ПАТ Альфа-Банк не може.

Для отримання коштів з рахунків, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», пропонуємо скористатися одним із запропонованих способів:

Спосіб:

Особливості:

Ви можете перерахувати кошти з поточного та депозитного рахунку на картковий рахунок, відкритий в нашому банку (ПАТ "Альфа-Банк").

Знімати кошти з картки Ви можете в будь-якому Банку.

- Для валютних рахунків діють обмеження не хворій 15000 грн (в еквіваленті НБУ) в день.


При зняття коштів в банкоматах / касах Російських банків в Криму, буде утримуватися комісія, передбачена тарифами ПАТ "Альфа-Банк": як за зняття коштів з межами України + комісія за конвертацію (якщо валюта депозиту та валюта виданих коштів не збігаються).

 

Ви можете знімати кошти зі своїх рахунків (поточні / карткові / внесок Ощадний) безпосередньо в касі відділень ПАТ "Альфа-Банк".

Згідно постанови НБУ № 328, встановлені обмеження по видачі готівки:

Ви можете відправити кошти за кордон на рахунок третьої особи

Постанова НБУ № 328: За дорученнями фіз.осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями:

в місяць.

 

Ви можете відправити кошти з поточного та депозитного рахунку за кордон на свій рахунок

Переказ здійснюється на підставі ліцензії НБУ (вимоги 485 постанови НБУ), в сумі, що не перевищує 600 000 грн. на рік.


Погашення кредитів

Звертаємо увагу на те, що, незважаючи на закриття відділень ПАТ «Альфа-Банк Україна» в Криму, позичальники не звільняються від виконання своїх зобов'язань перед банком відповідно до умов укладених договорів.

Здійснити погашення кредиту можна через такі канали:


Для кредитних договорів, оформлених в іноземній валюті:

 

Канал погашення

Валюта платежу

Особливість погашення

Сроки зарахування/комісія

Сервіс Альфа-Погашення

Гривня

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Погашення здійснюється тільки в гривнях, згідно умов кредитного договору, з подальшою конвертацією у валюту кредиту (за курсом каси банку наступного дня).

Платіж буде зарахований на протязі 2-х робочих днів.

Інтернет-сервіс My Alfa-Bank

Гривня

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Погашення здійснюється тільки в гривнях, згідно умов кредитного договору, з подальшою конвертацією у валюту кредиту (за курсом каси банку наступного дня).

Детальна інструкція як погашати через My Alfa-Bank

Платіж буде зарахований на протязі 2-х робочих днів.

Відділення банка РНКБ на території Крыму

Рублі

Рекомендуємо для погашення кредиту в доларах США скористатися перекладом російських рублів. Платіжні реквізити для переказів додаються.

Розрахунок рублів в долари США потрібно здійснювати за таким алгоритмом:

Курс для погашення в російських рублях кредитів, виданих в доларах США = офіційний курс рубля до долара США Центрального банку Російської Федерації (далі ЦБРФ) плюс 5%.
наприклад::
Поточний платіж клієнта до оплати 541 дол.США.

Курс крб. до дол. США 34,7794.

Сума російських рублів до перерахування в АБ = 541USD * (34,7794 + 5%) = 19 756,44 російських рублів

Платіж буде зарахований на протязі 2-х робочих днів.


Для кредитних договорів, оформлених в національній валюті України:

 

Канал погашення

Валюта платежу

Особливість погашення

Сроки зарахування/комісія

Сервис Альфа-Погашення

Гривня

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Операція погашення в МАБ здійснюється в гривнях, не залежно від валюти карти, з якою кошти списуються.

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Операція погашення в МАБ здійснюється в гривнях, не залежно від валюти карти, з якою кошти списуються.

Платіж буде зарахований на протязі 2-х робочих днів.

Інтернет-сервіс My Alfa-Bank

Гривня

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Операція погашення в МАБ здійснюється в гривнях, а не залежно від валюти карти, з якою кошти списуються.

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Операція погашення в МАБ здійснюється в гривнях, а не залежно від валюти карти, з якою кошти списуються.

Детальна інструкція як погашу через My Alfa-Bank

Платіж буде зарахований на протязі 2-х робочих днів.

Відділення банку РНКБ на території Криму

Рублі/Гривня

Для погашення кредиту рекомендується здійснити переказ грошових коштів в російських рублях. Платіжні реквізити для переказів додаються.

Для переказу коштів у валюті Гривня платіжні реквізити додаються.

Курс при погашенні в рублях гривневих кредитів / кредитних карт дорівнює комерційному курсу покупки російських рублів, встановленим в касах ПАТ "Альфа банк" на дату зарахування платежу. Рекомендуємо переглядати курс в день виконання платежу.

Платіж буде зарахований не пізніше наступного робочого дня..

Операція здійснюється по тарифам банка-відправника за вказану послугу.


Курс валюти для погашення в російських рублях:

Для кредитів оформлених в Гривні:

Курс при погашенні в рублях гривневих кредитів / кредитних карт дорівнює комерційному курсу покупки російських рублів, встановленим в касах ПАТ "Альфа банк" на дату зарахування платежу. Рекомендуємо переглядати курс в день виконання платежу.

Для кредитів оформлених в іноземній валюті:

Курс для погашення в російських рублях кредитів, виданих в доларах США = офіційний курс рубля до долара США Центрального банку Російської Федерації (далі ЦБРФ) плюс 5%. Приклад квитанції для платежів в рублях завантажити


Тарифи, адреси відділень РНКБ:

З рахунків, відкритих в Банку РНКБ - 1,5%, min 60 руб, max 2000 руб;

Без відкриття рахунку - 3%, min 200 руб , max 2000 руб.

  • відкриття поточного рахунку в будь-якій валюті – безкоштовно
  • абонплата за обслуговування поточних рахунків - немає

* Оплата комісії за виконання операції здійснюється за тарифами банку за вказану послугу.

Перелік відділень банку "РНКБ", який приймає платежі (платна послуга, тариф в російських рублях ): Дивитися


ЯК ПОГАСИТИ КРЕДИТ
Внести щомісячний платіж по кредиту або поповнити кредитну карту можливо:

 

Спосіб погашення

Комісія за розрахунково-касове обслуговування

Терміни зарахування коштів

Примітки

Інтернет сервіс

Безготівкове поповнення

Безкоштовно

При оплаті за допомогою карти Альфа-банка:

- до 17:00 - зарахування відбувається в наступний банківський день

- після 17:00, у вихідні, святкові дні - зарахування через 1 банківський день

При оплаті за допомогою карти Visa и MasterCard іншого банку: 
1. Для всіх кредитів, крім кредитної карти:
При оплаті до 22:30:  - на наступний банківський день 
При оплаті після 22:30:  - через один банківський день 
2. Для кредитної карти: 
При оплаті до 22:30:  - зарахування на третій  банківський день 
При оплаті після 22:30:  - зарахування на четвертий банківський день 
При погашенні валютных кредитів срок зарахування коштів збільшується на 1 робочий день. 

При поповненні кредитної карти  за допомогою карти іншого банку термін зарахування коштів наступний: 
При оплаті до 22:30:  - на третій  банківський день 
При оплаті після 22:30:  - на четвертий банківський день 

Для переходу в my alfabank натисніть посилання

Для переходу в Альфа Погашення натисніть посилання

Терминали самообслуговування Ibox

Поповнення готівкою

погашення кредиту 1,8% від суми внесених коштів, поповнення кредитної карти - 0%

При погашенні на протязі календарних діб (с 00:00 по 23:59) робочого дня гроші зараховуються на кредитний рахунок на другий банківський день, не включаючи день оплати.

Платежі по іпотечним кредитам не приймаються

Для погашення заборгованості через термінали самообслуговування Вам необхідно знати: номер договору (9 цифр) та номер рахунку заборгованості(14 цифр). Максимальна сума для оплати в один календарний день 10000 грн

Терминали самообслуговування TYME

Терминали самообслуговування Easy Pay

погашення кредиту 1,5% від суми внесених коштів, поповнення кредитної карти - 0%

Банкомати з функцією прийому готівки (Cash in)

Поповнення готівкою кредитів

Сума платежу ≤ 5000 грн. - комісія 15 грн.

Сума платежу > 5000 грн - безкоштовно.*

- до 19:30 робочого дня - зарахування на кредитний рахунок on-line в той же банківський день; 

- після 19:30 роб. дня - зарахування на кредитный рахунок в перший банківський день, наступний за днем погашення;

- в неробочий банківський день - зарахування в перший банківський день наступний за останнім неробочим банківським днем.

Для поповнення вам необхідно знати номер кредитногорахунку (14 цифр)

Поповнення готівкою кредитної карти з використанням карти

- При поповненні картки до 21-00 робочого дня гроші будуть зараховані на кредитний рахунок в Банку в перший банківський день, наступний за днем поповнення

- При здійсненні погашення після 21-00 робочого дня гроші будуть зараховані на кредитний рахунок в Банку в другій робочий банківський день, наступний за днем поповнення

- При здійсненні погашення в неробочий банківський день і у неділю до 20- 00, гроші будуть перераховані на кредитний рахунок в другій банківський день наступний за останнім неробочим банківським

- При здійсненні погашення в неробочий банківський день та неділю після 20- 00, гроші будуть перераховані на кредитний рахунок в третій банківський день наступний за останнім неробочим банківським

 

Поповнення готівкою кредитної карти без використання карти

При виконанні в операційний час кошти зараховуються в той же день в режимі off-line:

- в робочі дні з понеділка по четвер включно, зараховуватимуться щогодини з 9:00 до 13:00 і з 14:00 до 17:00 включно

- у п'ятницю і передсвяткові дні, зараховуватимуться щогодини з 9:00 до 13:00 і з 14:00 до 16:00 включно

При виконанні поповнення в післяопераційний (у тому числі у вихідний і святковий день) час кошти зараховуються в перший робочий день до 11:00

Для поповнення вам необхідно знати номер кредитного рахунку (14 цифр)

Відділення Альфа Банку

Поповнення готівкою

Сума платежу ≤5000 грн. - комісія 50 грн. Сума платежу >5000 грн - безкоштовно.**

- в операційний час (в робочі дні до 16:30, п'ятниця та передсвяткові дні до 16:00) - зарахування в той же день;

- в післяопераційний час (в робочі дні після 16:30, в п'ятницю та передсвяткові дня після 16:00, у вихідні та святкові дні) - зарахування на наступний робочий день

Для погашення заборгованості Вам необхідно знати номер кредитного рахунку (14 цифр)

Відділення Банків -партнерів

УКРГАЗБАНК 1% (мін. 8 грн.)

ОЩАДБАНК 2% (мін. 3 грн.)

ПРОМІНВЕСТ БАНК 1% ≤ 1000,00 грн., 0,5 % > 1000,00 грн.

ПРАВЕКС БАНК 1% (мін 5 грн.)

Кошти будуть зараховані на протязі 5-ти днів

Поповнення кредитних карт через відділення банків- партнерів в рамках договору по Прийому платежів можливо тільки через Правекс Банк. 
Інші банки -партнери приймають платежі тільки  на погешення кредитів. 

Відділення інших банків України

Розмір комісії залежить від тарифів банку

Кошти будуть зараховані на протязі 5-ти днів

Необхідно знати наступні реквізити: номер кредитного рахунку (14 цифр), МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, в призначенні платежу вказати ПІБ, номер договору (9 цифр) та дату договору. Валюта погашення - гривня

Відділення Укрпошти

Безкоштовно

При погашенні через місцеві відділення - 3 робочих дні;

При погашенні через відділення в сільській місцевості – 5 робочих днів.

Для погашення вам необхідна квитанція встановленого зразку ПАТ «Альфа-Банк» - Квитанцію Ви можете сформувати через Інтернет-сервіс «My Alfa-Bank» або отримати у відділенні Альфа Банку

Платежі по кредиту ви можете здійснювати в той валюті, в якій вам був наданий кредит оплачуючи його через інтернет-сервіс My Alfa-bank або в кассі банку. У всіх інших випадках - оплата оплата валютних кредитів здійснюється у гривні.

Зверніть увагу, що в цьому випадку до перерахованої вами суми в національній валюті України буде примінений розрахунковий безготівковий курс на дату зарахування коштів на рахунок.

Будь-ласка, перед здійсненням наступного платежу по валютному кредиту у гривні, уточніть в нашому Контакт-центрі необхідну для перерахування суму коштів у гривні, щоб бути впевненим, що ваш наступний платіж по кредиту буде погашений в повному обсязі.

*Комісія за переказ коштів за допомогою ПКТС:  банкоматів ПАТ "Альфа-Банк" з функцією cash in комісія застосовується для продуктів: «Свій кредит», «Моментальні гроші» через канал продажів «ІКЦ», «Свій кредит» через канал продажів «Банк Партнер», «Плати менше», «Персональний кредит», «Персональний кредит фізичній особі «Кредит ІндивІдуальний», «Персональный кредит фізичній особі», «Споживчий Стандартний NST кредит», «Споживчий Стандартний POS кредит», «Споживчий кредит My TV», «Рефінансування PIL/CSF та Кредитних карт» при здійсненні операції в національній валюті у розмірі до 5 000 грн. (включно)

**Комісія за приймання готівкових коштів від клієнтів з подальшим зарахуванням на рахунки в Банку комісія застосовуєтться для продуктів: «Свій кредит», «Моментальні гроші» через канал продажів «ІКЦ», «Свій кредит» через канал продажів «Банк Партнер», «Плати менше», «Персональний кредит», «Персональний кредит фізичній особі «Кредит Індивідуальний», «Персональний кредит фізичній особі», «Споживчий Стандартний NST кредит», «Споживчий Стандартний POS кредит», «Споживчий кредит My TV», «Рефінансування PIL/CSF та Кредитних карток», «Кредитна картка», «Альфа-Покупка»/«Альфа-Преміум»/«Альфа-Спринт», «Прибуткова карта с кредитом», в т.ч. в рамках зарплатного проекту, «DREAMCARD», «Карта комфорта», «Mаксимум-готівка», «Mаксимум»  при здійсненні оперції в національній валюті в розмірі до 5 000 грн. (включно), за виключенням -технічної несправності банкомату Банку з функцією cash-in/cash-out за умови  зареєстрованої заявки про неможливість здійснення  операції через даний пристрій, в таком випадку розмір комісії складає 15 грн при здійсненні оперції в національній валюті в розмірі до 5 000 грн. (включно).
 

наступна сторінка

Якість сервісу