Умови оформлення онлайн заявки

Заповнюючи дану анкету клієнт підтверджує про те, що надана інформація є повною і достовірною та погоджується, що банк має право перевіряти інформацію, надану в даній анкеті, і проводити такі перевірки, які банк вважає за необхідні. Зокрема, клієнт уповноважує банк зв'язуватися в зручний для банку час з роботодавцем клієнта для перевірки та отримання будь-якої необхідної інформації.

Клієнт виражає свою згоду банку на надання банком в Бюро кредитних історій інформації про клієнта, його зобов'зання за кредитним договором і іншу інформацію (включаючи відомості, що мають банківську таємницю, які містяться в анкеті-заявці на отримання кредиту, а також документів, що надані для отримання кредиту), передбачену Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" №2704-IV від 23 червня 2009 року.

Клієнт погоджується на отримання банком інформації про кредитну історію клієнта в Бюро кредитних історій, обробку, використання і передачу третім особам банком персональних даних клієнта відповідно до Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" №2704-IV від 23 червня 2009 року. Клієнт підтверджує, що він повідомлений банком про включення його Персональних даних до бази персональних даних, а також йому повідомлені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» і про осіб, яким його дані надаються.

Клієнт підтверджує, що надана ним згода на обробку його Персональних даних не вимагає здійснення банком повідомлень про передачу його Персональних даних третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних даних».

У випадку відмови банку у видачі кредиту клієнт надає згоду строком на 5 років на обробку і використання його персональних даних в цілях інформування про нові кредитні продукти і банківські послуги, що надаються банком.

Обробка персональних даних розповсюджується на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, рік, місяць, число та місце народження, адреса, сімейний, соціальний та майновий стан, освіта, професія, прибутки, № документу, що посвідчує особу, дата, орган що його видав, і будь-яка інша інформація доступна або відома в конкретний момент часу.