Згода на обробку даних

Добровільно надаю Банку свою письмову згоду на (1) обробку наданих Персональних даних, що охоплює вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням моїх Персональних даних з метою надання Банком банківських та інших фінансових послуг та для здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України, а також на (2) збір, надання, використання інформації та поширення інформації щодо моїх Персональних даних та (3) розкриття інформації щодо мене відповідно до законодавства України щодо інформації, яка містить банківську таємницю.

Обсяг моїх Персональних даних, щодо яких здійснюється процес обробки моїх Персональних даних та які можуть бути включені до бази персональних даних Банку, визначається як будь-яка інформація про мене, що стала відома Банку під час встановлення відносин зі мною.

Надана мною згода на обробку моїх Персональних даних не вимагає здійснення Банком сповіщень про передачу моїх Персональних даних третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

Я підтверджую, що мені повідомлено мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки моїх Персональних даних, зокрема збору моїх Персональних даних.

Я погоджуюсь, що термін зберігання моїх Персональних даних становить 50 років з моменту підписання цього опитувальника та/або з моменту закінчення договірних відносин.