Cash Pooling

Cash Pooling

Автоматизація, концентрація та перерозподіл залишків коштів між рахунками компанії

Альфа-Банк пропонує Вашій компанії скористатися продуктами, що дозволяють автоматизувати концентрацію та перерозподіл залишків коштів між рахунками компанії за допомогою спеціальних інструментів Cash Pooling:

• Zero balancing – консолідація ліквідності шляхом автоматичного перерахування всіх грошових коштів з рахунків-учасників (субрахунків) на майстер-рахунок

• Trigger balancing — автоматичне перерахування банком коштів з субрахунку на майстер-рахунок за умови перевищення заздалегідь установленого ліміту балансу на субрахунок у сумі такого перевищення

• Target balancing — підтримання заданого рівня залишку на субрахунку зі списанням банком надлишку коштів відносно заданого цільового значення на майстер-рахунок або поповненням субрахунку до цього значення з майстер-рахунку

Переваги:

централізоване управління і підвищення контролю видаткової частини бюджетів філій за рахунок встановлення цільового залишку на їхніх рахункахавтоматизація самофінансування