Строковий вклад

Строковий вклад

Дохідність та гарантії надійності

Строковий вклад — це кошти, розміщені на валютному рахунку на строк від трьох днів до 84 місяців із нарахуванням відсотків з дня, наступного за днем внесення коштів на рахунок, до дня, який передує поверненню вкладу.

«Овернайт» — різновид строкового вкладу, коли кошти розміщуються на вкладному рахунку строком на один робочий день з нарахуванням відсотків із дня внесення вкладу на рахунок до дня, який передує поверненню вкладу.

«Депозит» — класичний строковий депозит (в т. ч. «Овернайт») із виплатою відсотків у кінці строку або щомісяця, з правом дострокової виплати вкладу за фіксованою або диференційованою зниженою відсотковою ставкою, а також з можливістю розміщення без права дострокової виплати — з підвищеною прибутковістю.

Валюта вкладу: UAH, USD, EUR.

Вартість фінансової послуги складається з сум комісійних винагород, розрахованих на умовах нижченаведених Тарифів в залежності від кількості та обсягів операцій, вчинених клієнтом за звітний період, та витрат Клієнта на сплату податків, зборів та інших обов"язкових платежів, належних до сплати/утриманих при виплаті банком процентів за користування коштами Клієнта (за умови нарахування процентів)

Угода банківського вкладу:

Договір банківського вкладу від 21.02.2020

Договір банківського вкладу (ДКБО) від 21.02.2020

Договір банківського вкладу від 17.01.2020

Договір банківського вкладу (ДКБО) від 17.01.2020

Facebok Messenger
Telegram
Viber
йде розмова
Skype дзвінок
Альфа чат