Строковий вклад

Строковий вклад

Дохідність та гарантії надійності

Строковий вклад — це кошти, розміщені на валютному рахунку на строк від трьох днів до 84 місяців із нарахуванням відсотків з дня, наступного за днем внесення коштів на рахунок, до дня, який передує поверненню вкладу.

«Овернайт» — різновид строкового вкладу, коли кошти розміщуються на вкладному рахунку строком на один робочий день з нарахуванням відсотків із дня внесення вкладу на рахунок до дня, який передує поверненню вкладу.

«Депозит» — класичний строковий депозит (в т. ч. «Овернайт») із виплатою відсотків у кінці строку або щомісяця, з правом дострокової виплати вкладу за фіксованою або диференційованою зниженою відсотковою ставкою, а також з можливістю розміщення без права дострокової виплати — з підвищеною прибутковістю.

Валюта вкладу: UAH, USD, EUR.

Вартість фінансової послуги складається з сум комісійних винагород, розрахованих на умовах нижченаведених Тарифів в залежності від кількості та обсягів операцій, вчинених клієнтом за звітний період, та витрат Клієнта на сплату податків, зборів та інших обов"язкових платежів, належних до сплати/утриманих при виплаті банком процентів за користування коштами Клієнта (за умови нарахування процентів)

Угода банківського вкладу:

Договір банківського вкладу від 12.02.2021

Договір банківського вкладу від 21.02.2020

Договір банківського вкладу (ДКБО) від 10.03.2021

Договір банківського вкладу (ДКБО) від 25.09.2020