preloader

Накопичуй на свою мрію

Відкривай Скарбничку в Sense SuperApp та отримуй 6,5 % річних на відкладену суму

Розрахуйте свій дохід

Що крутого в нашій «Скарбничці»?

01.

6,50% річних

на відкладену суму
02.

Необмежена кількість «Скарбничок»

для різних цілей
03.

Регулярне поповнення «Скарбнички»

щодня чи щомісяця на вибрані суми
04.

Визначення власної суми

для переведення у «Скарбничку» в будь-який час
05.

Контролювання росту своїх заощаджень

та відстеження відсотків накопичень у цифровому банку Sense SuperApp
06.

Можливість закрити «Скарбничку»

будь-якої миті

Як почати накопичувати:

02

Якщо у тебе декілька карток

вибери ту, з якої бажаєш відкладати вибрану суму на накопичувальний рахунок. Створи свою мету-мрію (або відразу кілька!) та починай на неї збирати кошти

03

Вибери одну із запропонованих сум

для накопичень або встанови власну та визнач періодичність, з якою будеш її відкладати.

Ми створили мегаперсоналізований мобільний додаток Sense SuperApp. У ньому зручно:

Переказувати гроші

Контролювати всі свої витрати

Поповнювати телефон

Міняти валюту online

Управляти всіма категоріями кешбеку

Умови та тарифи

Публічна пропозиція АТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб
Ставки за депозитами
Умови депозитних вкладів фізичних осіб
Інформація про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)
Типові форми угод

Попередження:

1. Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.

- Якщо вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати.

- При зарахуванні коштів на вкладний (депозитний) рахунок відкритий у Банку, Банк, на умовах договору, зобов'язується повернути їх, а вкладник оплатити послуги Банку.

2. Наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

- так як цей вклад є вкладом на вимогу, для клієнта відсутні наслідки щодо звернення до банку з вимогою про повернення вкладу, окрім перерахування розміру процентів за місяць, у якому вклад повертаєтсья клієнту у повному обсязі відповідно до умов Угоди на розміщення вкладу.

- На вимогу клієнта, сума вкладу з нарахованими відсотками буде виплачена на рахунок вказаний в угоді на розміщення вкладу.

3. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

4. Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

5. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою дистанційних каналів комунікації.

6. Супровідні послуги, повязані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) – відсутні.

7. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.