Протидія відмиванню коштів та процедури «Знай свого клієнта»

АТ «Альфа-Банк» заснований і здійснює свою діяльність в рамках чинного законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.

Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, на підставі яких розроблено внутрішні регулятивні документи та Політики АТ «Альфа-Банк», є:

  • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» із змінами та доповненнями;
  • Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, що затверджено постановою Правління Національного банку України № 65 від 19.05.2020 року;
  • Рекомендації Цільової групи з фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF);
  • Стандарти Wolfsberg Group.


Внутрішні правила, процедури і політики оновлюються у суворій відповідності з національним законодавством і кращими прикладами з міжнародної практики. Адекватність таких політик і процедур, а також їх відповідність чинному законодавству, проходить аудит і регулярно переглядається, що б відповідати сучасним викликам у боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.


Додаткова інформація:

Відділ по роботі з фінансовими інститутами
 Міжбанківський бізнес
 +38 044 239 91 43

телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
електронна пошта