Кореспондентські рахунки

АТ «Альфа-Банк» надає послуги з відкриття та ведення кореспондентських рахунків у гривні та іноземних валютах банкам-резидентам і банкам-нерезидентам. Ми пропонуємо конкурентні тарифи та умови функціонування кореспондентських рахунків, а також індивідуальний підхід до кожного кореспонденту.

З питань встановлення кореспондентських відносин, порядку здійснення операцій за рахунками, а також для отримання іншої необхідної інформації, що стосується кореспондентських відносин, просимо звертатися до Відділу по роботі з фінансовими інститутами.

Додаткова інформація: 

Тарифи для банків-кореспондентів 

Стандартні платіжні реквізити АТ «АЛЬФА-БАНК» 

Перелік документів для відкриття корреспондентського рахунку:

1) для резидентів України:

- заява на відкриття рахунку;

- нотаріально завірену копію Статуту зі змінами та доповненнями (якщо є);

- нотаріально завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію банку в Державному реєстрі банків;

- нотаріально завірену копію банківської ліцензії та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Національного банку України, а також додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

- нотаріально завірену копію Довідки про постановку на облік платника податків;

- нотаріально завірену картку зі зразками підписів і відбитка печатки;

- копію документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписує договір;

- останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви на відкриття рахунку);

- баланс на останню звітну дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви на відкриття рахунку), підписаний уповноваженою особою та скріплений печаткою банку;

- перелік банків-кореспондентів, підписаний уповноваженою особою та скріплений печаткою банку;

- сертифікат за формою Додатка № 2 до договору;

- картка контрагента.

2) для резидентів країн СНД і Балтії:

- заява на відкриття рахунку;

- копії паспортів уповноважених Представників (включаючи осіб, які мають право розпоряджатися рахунком / майном), які вказані в опитувальнику, або документ, що його замінює;

- копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію, видана місцевим органом влади іноземної держави;

- копія довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та / або розпоряджатися рахунком або підписувати договір;

- картка зразків підписів (2 примірники, завірені нотаріально) або альбом зразків підписів, завірений печаткою банку;

- оригінал заповненого опитувальника (додається);

- копія ліцензії (завірена нотаріально) Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);

- копія статуту (завірена нотаріально);

- останній річний фінансовий звіт за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежних аудиторів за останній рік (за наявності) або за стандартами обліку країни реєстрації;

- перелік банків-кореспондентів;

- баланс на останню дату.

3) для резидентів інших країн (крім країн СНД і Балтії):

- заява на відкриття рахунку;

- Копії паспортів уповноважених Представників (включаючи осіб, які мають право розпоряджатися рахунком / майном), які вказані в опитувальнику, або документ, що його замінює;

- Копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію, видана місцевим органом влади іноземної держави;

- Копія довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та / або розпоряджатися рахунком або підписувати договір;

- альбом зразків підписів;

- оригінал заповненого опитувальника (додається);

- копія легалізованої ліцензії Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);

- копія легалізованого статуту (якщо це передбачено законодавством країни) або інший документ, відповідно до законодавства країни реєстрації банку;

- копія останнього річного фінансового звіту за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежних аудиторів за останній рік (за наявності) або за стандартами обліку країни реєстрації;

- перелік банків-кореспондентів;

- баланс на останню дату.

З питань відкриття та ведення кореспондентських рахунків звертатись до:

Відділ по роботі з фінансовими інститутами
 Міжбанківський бізнес
 +38 044 239 91 43 

 телефон
 fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
 електронна пошта

Facebok Messenger
Telegram
Viber
йде розмова
Skype дзвінок
Альфа чат