A-CLUB

Міжбанківські операції

Ольга Харіна

Директор по роботі з фінансовими інститутами

Телефон:

+380 (44) 490-46-00

+380 (44) 499-67-40

Факс:

+380 (44) 499-67-40

Електронна адреса:

olga.kharina@alfabank.kiev.ua

ПАТ «Альфа-Банк» є одним з провідних гравців на міжбанківському валютному ринку України.

Для прискорення проведення розрахунків за міжбанківськими операціями з контрагентами, рекомендуємо встановити взаємні ліміти та укласти генеральну угоду про порядок проведення операцій на міжбанківському ринку. З питань встановлення лімітів і укладення генеральної угоди, просимо звертатися до Відділу по роботі з фінансовими інститутами.

Запит на укладення генеральної угоди із зазначенням типів і обсягів планованих операцій ви можете направити на адресу:

Fi_corbnk@alfabank.kiev.ua

Звітність для встановлення лімітів прохання направляти на адресу:

balance@alfabank.kiev.ua

Звітність ПАТ «Альфа-Банк»

З питань проведення міжбанківських операцій в рамках укладеного генеральної угоди просимо звертатися до Відділу валютно-фінансових і операцій на грошовому ринку Блоку Ринки Капіталу.

Додаткова інформація:

Стандартні платіжні реквізити ПАТ «Альфа-Банк» за міжбанківськими операціями

Перелік документів, необхідних для підписання генеральної угоди

1) з резидентами України:

- нотаріально завірена копія Статуту;

- нотаріально завірена копія Банківської ліцензії та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Національного банку України на здійснення банківських та валютних операцій, Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

- нотаріально завірена копія картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки;

- бухгалтерський баланс і розрахунок економічних нормативів на останню звітну дату;

- завірена печаткою та підписом Сторони копія довіреності на дилерів;

- картка контрагента (за загальноприйнятою формі);

- стандартні платіжні інструкції.

2) з нерезидентами:

- копії паспортів уповноважених Представників (включаючи осіб, які мають право розпоряджатися рахунком/майном), які вказані в опитувальнику;

- оригінал або нотаріально завірена копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію, видана місцевим органом влади іноземної держави;

- копія легалізованої або апостильованої довіреності на ім'я особи, яка має право на укладення відповідного договору;

- альбом із зразками підписів уповноважених осіб, який містить зразок печатки (якщо передбачена) або нотаріально завірену картку із зразками підписів уповноважених осіб та відбитка печатки нерезидента (копія або оригінал);

- оригінал заповненого опитувальника (додається);

- копія апостильованої або легалізованої ліцензії (за наявності ліцензії у документарній формі);

- копія апостильованої або легалізованого сертифіката директорів або інший аналогічний документ, що підтверджує актуальний перелік керівників банку-нерезидента;

- копія апостильованої або легалізованого сертифіката акціонерів або інший аналогічний документ, що підтверджує актуальний перелік учасників банку-нерезидента;

- копія апостильованої або легалізованого статуту;

- перелік банків-кореспондентів;

- копія останнього річного фінансового звіту;

- заповнений опитувальник по FATCA (оригінал з підписами уповноважених осіб та печаткою банку), або форма W8.

Контакти

Відділ по роботі з фінансовими інститутами

Міжбанківський бізнес

Тел.: +380 (44) 239-91-43, факс: +380 (44) 499-10-35, e-mail: fi_corbnk@alfabank.kiev.ua

Відділ Ринки Капіталу

Валютно-фінансові та операції на грошовому ринку

Тел.: +38 (044) 490-46-02, 490-46-67.

Йде розмова