preloader

Сейфова скринька

01.

На будь-який термін

Від 5 до 365 днів з правом пролонгації
02.

Повна конфіденційність

Банк гарантує не тільки збереження ваших речей, але і збереження вашої особи в таємниці
03.

Можливість вибрати

бажаний розмір сейфа з відповідним тарифом: висота до 10 см, висота від 10 до 20 см, висота понад 20 см
04.

Знижки

Для клієнтів, що замовляють послугу тривалого зберігання своїх цінностей
05.

Найкращий технічний захист

Ваших цінностей за всіма вимогами українського законодавства
06.

Послуга надається

Фізичним особам, резидентам і нерезидентам України, власникам пакетів послуг Альфа-Банку
07.

Можливість передати права

На користування сейфом іншій фізичній особі через оформлення довіреності
ТАРИФИ

Тарифи, типові форми угод з оренди банківських сейфів

Тарифи з 05.10.2022
Тарифи з 23.03.2022 по 04.10.2022
Тарифи з 15.04.2021 по 22.03.2022
Тарифи з 20.08.2018 по 14.04.2021
Типові форми угод з оренди банківських сейфів
Публічна пропозиція АТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб.

Додаткова інформація

Вартість супровідних послуг банку, кредитних посередників та третіх осіб:
Відкриття карткового рахунку в Пакеті послуг.
Тарифи та умови оформлення Пакету послуг розміщені за посиланням

Попередження:

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним зобов'язань за договором про надання цієї банківської послуги:

- Сейф може бути розкритий Банком не у присутності Клієнта, але за умови присутності працівників Банку, які входять до складу комісії, що спеціально створюється для цих цілей, та у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або договором про надання послуги.

- Клієнт зобов'язаний оплачувати винагороду Банку за надання даної послуги згідно з встановленими та чинними тарифами в момент надання послуги або в інший термін, якщо такий визначено тарифами.

- Клієнт зобов'язаний надати на першу вимогу Банку документи та/або відомості, необхідні для отримання відповідної послуги відповідно до внутрішніх положень Банку та/або чинного законодавства України.

- У разі невиконання Клієнтом обов'язків, передбачених договором про надання відповідної послуги, Клієнт несе відповідальність згідно з умовами договору.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку чи спорідненої або пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

3. Клієнт має право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених із Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором чи законом.