preloader

Сейфова скринька

01.

На будь-який термін

Від 5 до 365 днів з правом пролонгації
02.

Повна конфіденційність

Банк гарантує не тільки збереження ваших речей, але і збереження вашої особи в таємниці
03.

Можливість вибрати

бажаний розмір сейфа з відповідним тарифом: висота до 10 см, висота від 10 до 20 см, висота понад 20 см
04.

Знижки

Для клієнтів, що замовляють послугу тривалого зберігання своїх цінностей
05.

Найкращий технічний захист

Ваших цінностей за всіма вимогами українського законодавства
06.

Послуга надається

Фізичним особам, резидентам і нерезидентам України, власникам пакетів послуг Альфа-Банку
07.

Можливість передати права

На користування сейфом іншій фізичній особі через оформлення довіреності
ТАРИФИ

Додаткова інформація

Вартість супровідних послуг банку, кредитних посередників та третіх осіб:
Відкриття карткового рахунку в Пакеті послуг.
Тарифи та умови оформлення Пакету послуг розміщені за посиланням

Предупреждение:

1. Последствия для Клиента в случае пользования банковской услугой или невыполнения им обязательств по договору о предоставлении этой банковской услуги:

- Сейф может быть раскрыт Банком не в присутствии Клиента, но при условии присутствия работников Банка, входящих в состав специально создаваемой для этих целей комиссии, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины и / или договором о предоставлении услуги.
- Клиент обязан оплачивать вознаграждение банка за предоставление данной услуги согласно установленных и действующих тарифов в момент предоставления услуги или в другой срок, если такой определенный тарифам.
- Клиент обязан предоставить по первому требованию банка документы и / или сведения необходимы для получения соответствующей услуги согласно внутренних положений банка и / или действующим законодательством Украины.
- В случае невыполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных договором о предоставлении соответствующей услуги, Клиент несет ответственность согласно условиям договора.

2. Банку запрещается требовать от клиента приобретения любых товаров или услуг от Банка или родственного или связанного с ним лица как обязательное условие предоставления этих услуг (кроме предоставления пакета банковских услуг).

3. Клиент имеет право отказаться от получения рекламных материалов средствами дистанционных каналов коммуникации. 

4. Банк не имеет права вносить изменения в заключенных с клиентами договоров в одностороннем порядке, если иное не установлено договором или законом.