Главная Інформація для споживачів фінансових послуг

З метою захисту охоронюваних законних прав і інтересів фізичних осіб – споживачів фінансових послуг, надаємо інформацію про основні умови кредитування на споживчі потреби (готівковий кредит, в тому числі і на карту):


Кредит надає АТ «АЛЬФА-БАНК»:


Місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150, Україна;

Гаряча лінія АТ «АЛЬФА-БАНК»:

 • 3344 (з мобільного)
 • +38 (044) 590 37 37
 • (044) 494 01 01

Адреса електронної пошти: ccd@alfabank.kiev.ua


Скарги приймаються у письмовому вигляді за адресою місцезнаходження АТ «АЛЬФА-БАНК».


АТ «АЛЬФА-БАНК» зареєстровано 24.03.1993 р., дата запису у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 23.11.2004 р., номер запису: 1 074 120 0000 003231, включено до Державного реєстру банків 24 березня 1993 р. за номером 158.


АТ «АЛЬФА-БАНК» надає банківські послуги, в тому числі і з кредитування, на підставі банківської ліцензій №61 від 05 жовтня 2011 року.

Контактна інформація регулятора

Державне регулювання діяльності АТ «АЛЬФА-БАНК» здійснює Національний банк України (надалі «регулятор»).


Контактна інформація регулятора:


 • Найменування: Національний банк України;
 • Місцезнаходження: вулиця Інститутська, 9, Київ, 01601;
 • Офіційна веб-сторінка у мережі Інтернет: https://bank.gov.ua;
 • Національний банк України: 0 800 505 240.
Фінансова послуга – кредит готівкою на споживчі потреби

Вид фінансової послуги – кредит готівкою на споживчі потреби.


Детальніше

Загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт за користування такою послугою залежить від обраного ним кредитного продукту (програми), різновиди яких наведено на цьому сайті, а також від обраних суми та строку користування таким кредитом і як правило складається з:


- процентів за користування кредитом і комісійної винагороди банку за розрахунково-касове обслуговування , які сплачуються, як правило, щомісячно, одночасно з поверненням частини суми наданого кредиту;

- плати з страхування – послуга не обов’язкова (за бажанням споживача);


Приклад розрахунку за користування готівковим кредитом за програмою «Кредит готівкою»:


 • сума кредиту - 200 000 грн.
 • строк кредиту - 24 міс.
 • відсоткова ставка, річних – 35%
 • щомісячна комісія за РКО – 0,0%
 • щомісячний платіж – 11 704 грн.
 • орієнтовна загальна вартість кредиту за весь строк користування - 280 887 грн.
 • реальна річна процентна ставка – 41,2%
Фінансова послуга – кредит готівкою на споживчі потреби

У випадку укладення договору про надання кредиту:

- клієнт має право відмовитись від договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, згідно п. 2.22 Додатку № 5 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк» повернувши отриманий кредит у повному обсязі і сплативши проценти за весь строк користування ним, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору;

- мінімальний строк дії договору не застосовується;

- клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки, у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- порядок внесення змін та доповнень до договору викладені в Розділі 8 Додатку № 5 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк» https://alfabank.ua/upload/pr5-kredit.pdf;

- у випадку укладення кредитного договору із застосування фіксованої за типом процентної ставки, зміна такої ставки здійснюється виключно за наявності письмової згоди банку та клієнта шляхом внесення відповідних змін до умов укладеного договору про надання кредиту;

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

Детальніше

У випадку наявності скарг, пропозицій або зауважень щодо порядку, умов та особливостей надання кредиту, клієнт має право звернутись до банку у будь-який з доступних способів (на вибір клієнта):


- Шляхом направлення відповідного листа за реквізитами, що наведені вище; або

- Шляхом звернення за телефоном № 044 494 01 01, 3344


У встановлені чинним законодавством строки, банком буде розглянуто звернення клієнті і направлена відповідь за результатами її розгляду.


У відповідності до законодавства України, у випадку отримання споживчого кредиту (у готівковій або безготівковій формі), гарантійні фонди чи компенсаційні схем, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

arrow up