A-CLUB

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Альфа-Банку Україна. Перевірка проводиться за результатами роботи Банку за фінансовий рік, а також в інших випадках, передбачених законодавством України і Статутом Банку.

Звіт за результатами проведеної перевірки і висновки надаються Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді. У разі виявлення недоліків у роботі Банку Ревізійна комісія також вносить рекомендації щодо їх усунення.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів Банку або їхніх представників. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів.


Склад Ревізійної комісії:

Голова Ревізійної комісії:

Смирнов Данило Федорович

Члени Ревізійної комісії:

Запольський Дмитро Олександрович

Главацький Андрій Миколайович

наступна сторінка

Внутрішній аудит
Йде розмова
Skype дзвінок
Альфа чат