preloader

АТ «Альфа-Банк» є одним з провідних гравців на міжбанківському валютному ринку України.

Для прискорення проведення розрахунків за міжбанківськими операціями з контрагентами, рекомендуємо встановити взаємні ліміти та укласти генеральну угоду про порядок проведення операцій на міжбанківському ринку. З питань встановлення лімітів і укладення генеральної угоди, просимо звертатися до Відділу по роботі з фінансовими інститутами.

Запит на укладення генеральної угоди із зазначенням типів і обсягів планованих операцій ви можете направити на адресу:

Fi_corbnk@alfabank.kiev.ua

Звітність для встановлення лімітів прохання направляти на адресу:

balance@alfabank.kiev.ua

Звітність АТ «Альфа-Банк»

З питань проведення міжбанківських операцій в рамках укладеного генеральної угоди просимо звертатися до Відділу валютно-фінансових і операцій на грошовому ринку Блоку Ринки Капіталу.

Додаткова інформація:

Картка контрагента АТ "АЛЬФА-БАНК"

Тарифи для банків-контрагентів. Діють з 22.02.2021

Стандартні платіжні реквізити АТ «АЛЬФА-БАНК»

Перелік документів, необхідних для підписання генеральної угоди з резидентами України:

- нотаріально засвідчену копію Статуту (у випадку, якщо Статут оприлюднений на порталі електронних сервісів у відповідності з нормами чинного законодавства України замість паперової форми Статуту може надаватися узгодженими каналами зв’язку інформація (код доступу), що дозволяє ознайомитися з діючої редакцію Статуту на зазначеному порталі);

- нотаріально засвідчену копію Банківської ліцензії;

- перелік осіб (далі- перелік розпорядників рахунком), які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком, що містить обов’язкові реквізити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) розпорядника(ів) рахунком, а також його (їх) власноручний(і) підпис(и) засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою Сторони (в паперовій формі);

- документи (засвідчені печаткою та підписом Сторони), що підтверджують повноваження осіб з переліку розпорядників рахунком (довіреності/накази або інші документи на право розпорядження рахунком);

- бухгалтерський баланс та дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції на останню звітну дату (в електронному вигляді);

- засвідчену печаткою та підписом Сторони копію довіреності на уповноважених представників (дилерів);

- оригінал або копію картки контрагента (за загальноприйнятою формою), засвідчену печаткою та підписом Сторони. Якщо документ розміщено на офіційному сайті Сторони, достатньо відповідного посилання на сайт;

- оригінал або копію стандартних платіжних інструкцій, засвідчені печаткою та підписом Сторони, які обов’язково мають містити інформацію щодо номеру та валюти рахунку в банку-кореспонденті, а також SWIFT-код банка-кореспондента. Якщо документ розміщено на офіційному сайті Сторони, достатньо відповідного посилання на сайт;

- форму W-8BEN-E, засвідчену печаткою та підписом Сторони;

- анкету, засвідчену печаткою та підписом Сторони.


З питань міжбанківських операцій звертатись до: 

Відділ по роботі з фінансовими інститутами
Міжбанківський бізнес
+38 044 239 91 43
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua 
електронна пошта

Відділ ринки капіталу
Валютно-фінансові та операції на грошовому ринку
+38 044 490 46 02, 044 490 46 67
телефон