preloader

Кредитування

кредитні та документарні програми для підтримки вашого бізнесу

Кредит на придбання основних засобів

Фінансування, яке дає змогу придбати транспорт, обладнання, нерухомість для комерційних цілей

Кредит на розвиток бізнесу

Фінансування на поповнення обігових коштів суб'єктів господарювання

Овердрафт

Короткостроковий кредит, за якого здійснюється оплата платіжних документів клієнта з поточного рахунку понад фактичний залишок коштів на ньому в межах встановленого банком ліміту

Кредит під депозит

Фінансування поточних потреб бізнесу

Гарантії

Грошове зобов'язання погасити можливу заборгованість клієнта перед кредитором на вимогу кредитора в разі настання визначених умов договору

Факторинг

Фінансова операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість банку

Акредитиви

Грошове зобов'язання банку виконати зобов'язання проти належного представлення документів за акредитивом

Авалювання векселів

Зобов'язання банку погасити вексель (повністю або частково) за клієнта у разі його непогашення Клієнтом у строк

Партнерські програми фінансування

Для сільськогосподарських виробників

Доступні кредити 5-7-9%

Надання послуги тимчасово призупинено