• ua
  • ru
  • en
    Мова тимчасово недоступна для даної сторінки
A-CLUB

Клієнтам Криму

Шановні клієнти

Альфа-Банк Україна висловлює Вам свою вдячність за довіру і за довгі роки спільної плідної роботи.

Однак ми змушені Вам повідомити, що 16 квітня 2014 року відділення Альфа-Банку Україна припиняють банківську діяльність на території АР Крим.

У зв'язку з прийняттям низки законів Російської Федерації ПАТ «Альфа Банк» (Україна) як банківська установа, яка здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, не має достатніх правових підстав для свого подальшого функціонування і надання банківських послуг на території АР Крим.

У той же час Банк підтверджує повне і своєчасне виконання своїх зобов'язань перед усіма клієнтами Криму.

Всі платіжні карти, випущені Альфа-Банком, є дійсними до закінчення їх терміну дії

Повернення депозитів

Повернення термінових депозитів здійснюється шляхом перерахування коштів після закінчення терміну дії депозиту на картковий / поточний рахунок, відкритий до депозиту (згідно умов укладеного з Вами договору).
Достроково зняти депозитний вклад клієнти можуть в будь-якому відділенні на території України після попередньої заявки (якщо сума зняття більше 2000 грн) через інформаційний центр банку за номером: 0 (800) 50 20 50.


При зверненні в Банк клієнт повинен мати при собі документи:

При зверненні до відділення для виконання будь-якої банківської операції, Вам необхідно буде надати наступні документи:

Громадянство / резидентство України не була змінена

Прийнято громадянство або оформлені документи на виїзд на постійне місце проживання в іншу країну

Паспорт громадянина України (той паспорт, за яким був оформлений банківський продукт)

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт) з відмітками про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни проживання.

Документ, що підтверджує місце проживання / реєстрації клієнта.

Також додатково до закордонного паспорту України можна надати паспорт країни постійного проживання.

 

!!! Звертаємо Вашу увагу, що ідентифікація та обслуговування у відділенні ПАТ «Альфа-Банк» не можуть бути проведені за паспортом Російської Федерації, який виданий на території Криму. Відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» такий документ є недійсним.

Як отримати депозит або зняти кошти з рахунку

Шановні клієнти!

Згідно законодавства України, АРК Крим є територією України, отже, переказ коштів на рахунки інших банків можуть здійснюватися тільки на підставі українського законодавства.

З огляду на постанову НБУ №260 від 06.05.2014 р, українські Банки повинні закрити всі свої відділення на території Криму до 06.06.2014 р і не здійснювати свою діяльність. У зв'язку з цим, здійснити переказ у національній або в іноземній валюті на рахунки, відкриті в підрозділах банків на території АР Крим, ПАТ Альфа-Банк не може.

Для отримання коштів з рахунків, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», пропонуємо скористатися одним із запропонованих способів:

Спосіб:

Особливості:

Ви можете перерахувати кошти з поточного та депозитного рахунку на картковий рахунок, відкритий в нашому банку (ПАТ "Альфа-Банк").

Знімати кошти з картки Ви можете в будь-якому Банку.

- Для валютних рахунків діють обмеження не хворій 15000 грн (в еквіваленті НБУ) в день.


При зняття коштів в банкоматах / касах Російських банків в Криму, буде утримуватися комісія, передбачена тарифами ПАТ "Альфа-Банк": як за зняття коштів з межами України + комісія за конвертацію (якщо валюта депозиту та валюта виданих коштів не збігаються).

 

Ви можете знімати кошти зі своїх рахунків (поточні / карткові / внесок Ощадний) безпосередньо в касі відділень ПАТ "Альфа-Банк".

Згідно постанови НБУ № 328, встановлені обмеження по видачі готівки:

Ви можете відправити кошти за кордон на рахунок третьої особи

Постанова НБУ № 328: За дорученнями фіз.осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями:

в місяць.

 

Ви можете відправити кошти з поточного та депозитного рахунку за кордон на свій рахунок

Переказ здійснюється на підставі ліцензії НБУ (вимоги 485 постанови НБУ), в сумі, що не перевищує 600 000 грн. на рік.

Погашення кредитів

Звертаємо увагу на те, що, незважаючи на закриття відділень ПАТ «Альфа-Банк Україна» в Криму, позичальники не звільняються від виконання своїх зобов'язань перед банком відповідно до умов укладених договорів.

Здійснити погашення кредиту можна через такі канали:


Для кредитних договорів, оформлених в іноземній валюті:

 

Канал погашення

Валюта платежу

Особливість погашення

Сроки зарахування/комісія

Сервіс Альфа-Погашення

Гривня

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Погашення здійснюється тільки в гривнях, згідно умов кредитного договору, з подальшою конвертацією у валюту кредиту (за курсом каси банку наступного дня).

Платіж буде зарахований на протязі 2-х робочих днів.

Інтернет-сервіс My Alfa-Bank

Гривня

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Погашення здійснюється тільки в гривнях, згідно умов кредитного договору, з подальшою конвертацією у валюту кредиту (за курсом каси банку наступного дня).

Детальна інструкція як погашати через My Alfa-Bank

Платіж буде зарахований на протязі 2-х робочих днів.

Відділення банка РНКБ на території Крыму

Рублі

Рекомендуємо для погашення кредиту в доларах США скористатися перекладом російських рублів. Платіжні реквізити для переказів додаються.

Розрахунок рублів в долари США потрібно здійснювати за таким алгоритмом:

Курс для погашення в російських рублях кредитів, виданих в доларах США = офіційний курс рубля до долара США Центрального банку Російської Федерації (далі ЦБРФ) плюс 5%.
наприклад::
Поточний платіж клієнта до оплати 541 дол.США.

Курс крб. до дол. США 34,7794.

Сума російських рублів до перерахування в АБ = 541USD * (34,7794 + 5%) = 19 756,44 російських рублів

Платіж буде зарахований на протязі 2-х робочих днів.

 


Для кредитних договорів, оформлених в національній валюті України:

Канал погашення

Валюта платежу

Особливість погашення

Сроки зарахування/комісія

Сервис Альфа-Погашення

Гривня

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Операція погашення в МАБ здійснюється в гривнях, не залежно від валюти карти, з якою кошти списуються.

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Операція погашення в МАБ здійснюється в гривнях, не залежно від валюти карти, з якою кошти списуються.

Платіж буде зарахований на протязі 2-х робочих днів.

Інтернет-сервіс My Alfa-Bank

Гривня

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Операція погашення в МАБ здійснюється в гривнях, а не залежно від валюти карти, з якою кошти списуються.

Платіж на погашення кредиту або поповнення кредитної картки * може бути виконаний шляхом списання коштів з будь-якої карти банків України, Європи або країн СНД. Операція погашення в МАБ здійснюється в гривнях, а не залежно від валюти карти, з якою кошти списуються.

Детальна інструкція як погашу через My Alfa-Bank

Платіж буде зарахований на протязі 2-х робочих днів.

Відділення банку РНКБ на території Криму

Рублі/Гривня

Для погашення кредиту рекомендується здійснити переказ грошових коштів в російських рублях. Платіжні реквізити для переказів додаються.

Для переказу коштів у валюті Гривня платіжні реквізити додаються.

Курс при погашенні в рублях гривневих кредитів / кредитних карт дорівнює комерційному курсу покупки російських рублів, встановленим в касах ПАТ "Альфа банк" на дату зарахування платежу. Рекомендуємо переглядати курс в день виконання платежу.

Платіж буде зарахований не пізніше наступного робочого дня..

Операція здійснюється по тарифам банка-відправника за вказану послугу.

 

Курс валюти для погашення в російських рублях

Для кредитів оформлених в Гривні:

Курс при погашенні в рублях гривневих кредитів / кредитних карт дорівнює комерційному курсу покупки російських рублів, встановленим в касах ПАТ "Альфа банк" на дату зарахування платежу. Рекомендуємо переглядати курс в день виконання платежу.

Для кредитів оформлених в іноземній валюті:

Курс для погашення в російських рублях кредитів, виданих в доларах США = офіційний курс рубля до долара США Центрального банку Російської Федерації (далі ЦБРФ) плюс 5%. Приклад квитанції для платежів в рублях завантажити

Тарифи, адреси відділень РНКБ

З рахунків, відкритих в Банку РНКБ - 1,5%, min 60 руб, max 2000 руб;

Без відкриття рахунку - 3%, min 200 руб , max 2000 руб.

  • відкриття поточного рахунку в будь-якій валюті – безкоштовно
  • абонплата за обслуговування поточних рахунків - немає

* Оплата комісії за виконання операції здійснюється за тарифами банку за вказану послугу.

Перелік відділень банку "РНКБ", який приймає платежі (платна послуга, тариф в російських рублях ): Дивитися

Йде розмова
Skype дзвінок
Альфа чат