Правила проведення акції

«Унікальний концерт MONATIK»

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. «Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (далі БАНК) - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714, ІПН 234947126659, тел. 0 800 50 20 50, ліцензія Національного Банку України № 61 від «05» жовтня 2011 року.

1.2. «Організатор» - особа, що організовує проведення Акції та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.3. «Виконавець» - особа, що вручає Переможцю Акції Заохочення та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.4. «Партнер» - Представництво «Mastercard Europe SA в Україні».

1.5. «Територія проведення Акції» - територія, на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції.

1.6. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «Унікальний концерт MONATIK» що проводиться згідно умов цих Правил.

1.7. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.8. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.9. «Платіжна картка» або «Картка» - це персоніфікована пластикова картка з магнітною смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу до управління банківським рахунком і надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати, одержувати готівку у відділеннях банків і в банкоматах, а також користуватися іншими додатковими послугами та певними перевагами.

1.10. «Держатель» – фізична особа, яка на законних підставах використовує платіжну картку (її реквізити) з метою оплати вартості товарів і послуг зі свого банківського поточного (карткового) рахунку.

1.11. «Учасник Акції» - фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.

1.12. «Переможець Акції» - Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Заохочення.

1.13. «Резервний переможець Акції» - Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Заохочення у випадку, якщо Переможець Акції відмовився від отримання Заохочення або у випадку неможливості зв’язатися з Переможцем Акції за номером телефону або засобами електронної пошти, зазначеному Учасником Акції як актуальний в системах Банку або в разі, якщо Учасник Акції не виконає умови п. 8.6. цих Правил.

1.14. «Заохочення» - визначена Організатором річ, яку Учасники Акції мають можливість отримати у власність у випадку виконання ними умов Акції, зазначених у Розділі 4 цих Правил.

1.15. «Розрахункова операція» - оплата карткою МПС Mastercard товарів чи послуг в торгівельно-сервісній мережі та/або у мережі Інтернет.

1.16. «Мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense Superapp» - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем iOS, Android. Мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense Superapp» можна встановити/ завантажити на мобільний пристрій з «App Store» або «Google Play». Мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense Superapp» постійно покращується і його необхідно періодично оновлювати до останньої версії.

1.17. «Програма винагород Банку «Cash'U CLUB» (далі – Програма Cash'U CLUB) – бонусна програма, яка побудована на системі накопичення і використання бонусів. Програма реалізується під управлінням Банком та спрямована на зростання трансакційної активності та лояльності Учасників.

1.18. «Правила бонусної Програми винагород АТ «Альфа-Банк»» (далі - Правила програми Cash'U CLUB) - документ, що визначає умови і порядок участі клієнтів Банку в Програмі Cash'U CLUB, розміщений у відкритому доступі у розділі «Cash'U CLUB» мобільного додатку «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense Superapp» та/або на сайті Програми Cash'U CLUB за посиланням: https://cashuclub.com.ua/regulations.

1.19. «Бонус» - умовна одиниця, яка нараховується Банком учасникам Програми Cash'U CLUB при здійсненні операцій з використанням картки/-ок відповідно до Правил програми Cash'U CLUB.

1.20. «Бонусний рахунок» - обліковий запис учасника Програми Cash'U CLUB в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) учасником бонусів, а також про поточний бонусний баланс (залишок бонусів). Бонусний рахунок не є банківським рахунком. Бонуси, що нараховуються Банком згідно Правил програми Cash'U CLUB за результатами операцій з дебетними/кредитними картками одного учасника, емітованими Банком (включаючи картки, що випущено на ім'я третіх осіб), враховуються на одному бонусному рахунку.

1.21. «Робочий день» - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 (далі – Банк).

2.2 Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», код ЄДРПОУ 41346403, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2 (далі – Виконавець).

2.3. Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (далі – Партнер).

2.4. Строк проведення Акції або строк подання заявки на участь у Акції –

Розіграш квитків «16» листопада 2021 року по «21» листопада 2021 року включно.

2.5. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями)). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції.

2.6. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. Акційні умови поширюються на клієнтів Банку, які в сукупності відповідають наступним умовам:

- є громадянами України;

- проживають на території України та досягли повноліття (18 років);

- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- є держателями карток МПС Mastercard (пакету послуг та/або кредитних карток), що приймають участь в Програмі Cash’U CLUB (згідно Додатку 1 Правил програми Cash’U CLUB), емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана картка;

- є учасниками Програми Cash’U CLUB та виконують Правила програми Cash’U CLUB.

3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.3. Обмеження на участь в Акції:

3.3.1. Не можуть бути Учасниками Акції:

- держателі карток, за допомогою яких можуть здійснюватися операції по рахункам, за якими розпочато/ініційовано процедуру їх закриття, та/або за договорами, на підставі яких такі картки емітовано, наявна прострочена заборгованість клієнта перед Банком;

- держателі карток (пакету послуг та/ або та кредитних карток), що не приймають участь в Програмі Cash’U CLUB (згідно Додатку 1 Правил програми Cash’U CLUB);

- клієнти Банку, що не зареєстровані в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense Superapp»;

- клієнти Банку, що не приймають участь в Програмі Cash’U CLUB.

3.4. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 3 Правил.

3.5. Право на участь в Акції, а також на отримання Заохочення Акції не може бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам.

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції, зазначеного в Розділі 2 даних Правил:

У розділі «Cash’U CLUB»:

- в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» необхідно натиснути програмну кнопку «Подарунки», далі із запропонованого переліку обрати дану Акцію та натиснути програмну кнопку «Взяти участь за 10 бонусів». При натисканні програмної кнопки «Взяти участь за 10 бонусів» з Бонусного рахунку списуються Бонуси у розмірі, зазначеному в Додатку 1 до цих Правил.

- або в мобільному додатку «Sense SuperАpp» необхідно зайти в розділ «Призи та акції» і натиснути програмну кнопку «Призи», далі із запропонованого переліку обрати дану Акцію та натиснути програмну кнопку «Придбати шанс», далі вказати кількість шансів та натиснути програмну кнопку «Придбати шанс». При натисканні програмної кнопки «Придбати шанс» з Бонусного рахунку списуються Бонуси у розмірі, зазначеному в Додатку 1 до цих Правил.

4.2. Кількість спроб обміну бонусів необмежена. Чим більше кількість обміну бонусів, тим більший шанс для перемоги.

Проставляючи у мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» або у мобільному додатку «Sense SuperApp» позитивну відповідь (у формі галочки) про ознайомлення з Правилами Акції та натискаючи програмну кнопку «Взяти участь за 10 бонусів» або «Придбати шанс», Учасник Акції тим самим:

- підтверджує факт ознайомлення з Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними;

- надає свою згоду, в разі перемоги у Акції, на розміщення/ публікацію свого прізвища, ім’я та фотозображення в рамках оголошення переможців Акції в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» та/або «Sense SuperApp», на сайті Банку та Програми Cash'U CLUB, в соціальних мережах та в інших засобах масової інформації;

- відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає свою згоду на обробку та використання персональних даних, необхідних для отримання Заохочення та сплату від його імені всіх необхідних зборів/податків, передбачених податковим законодавством України.

Учасник Акції може збільшувати ймовірність отримання Заохочення шляхом збільшення кількості заявок на участь у Акції. Кількість місць в реєстрі Учасників Акції дорівнює кількості поданих Учасником заявок на участь у Акції. Наприклад, 3 (три) заявки на участь у Акції забезпечують 3 (три) місця в реєстрі Учасників Акції, серед яких буде проводитись розіграш Заохочення. Один Учасник Акції може подати необмежену кількість заявок на участь в Акції за умови наявності достатньої суми Бонусів на Бонусному рахунку Учасника Акції.

Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

Учасник Акції може отримати можливість отримати Заохочення, якщо належним чином виконав усі умови Акції та дотримувався Правил програми Cash'U CLUB.

4.3. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

5. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА АКЦІЄЮ

5.1. У разі виконання Учасником Акції умов, зазначених у п.3.1. та п.п.4.1. цих Правил, такий Учасник Акції набуває право на участь в розіграші Заохочення за Акцією.

5.2. Загальний Фонд Заохочення Акції становить:

5 (п’ять) пар квитків на офлайн-концерт MONATIK , який буде відбуватися 26.11.21 о 20:00, 1

Для отримання Заохочення Переможець та особа, що його супроводжуватиме повинні мати та пред’явити при вході до місця зйомок Концерту один з наступних документів:

а) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України, виданого в Україні відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 або

б) документа, що підтверджує негативний результат тестування методом ПЦР (датований не раніше ніж 48 годин до зйомок.

Чинність документів має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

в) готовий здати ПЦР безкоштовно за місцем проведення зйомок концерту

5.3. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає загальну кількість, зазначену у п. 5.2. цих Правил.

5.4. Організатор зобов’язаний до 24 листопада 2021 року (включно) повідомити всім Переможцям Акції про перемогу та надати необхідні інтсрукції.

5.5. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України та Правил програми «Cash'U CLUB» за встановленою для такого виду доходу ставкою. Виконавець, в якості податкового агента, проводить нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору з отриманого Переможцем Акції Заохочення та направляє до відповідного податкового органу передбачене законом повідомлення щодо передачі Заохочення Переможцю Акції та утримані податок/збір.

Організатор не є податковим агентом та не несе відповідальності за правильність та/або повноту нарахування, утримання та сплату податку та збору Виконавцем від імені Переможця Акції та за рахунок Виконавця з доходів, що виплачуються Переможцю Акції у вигляді Заохочення.

5.6. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

6. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У РОЗІГРАШІ ЗАОХОЧЕННЯ

6.1. Особи, які відповідають вимогам пункту 3 даних Правил та виконали умови пунктів 4 даних Правил, автоматично стають учасниками Акції та приймають участь у розіграші Заохочення Акції.

7. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ

7.1. Визначення Переможців Акції, які набувають права на отримання Заохочення Акції проводитиметься серед Учасників Акції, які відповідають умовам Розділу 3 даних Правил та виконали умови пункту 4.1.1 цих Правил Акції, у період з 21.11 до 23.11.2021 р. включно.

Всього за умовами Акції буде визначено 5 Переможців Акції.

7.2. Визначення Переможця Акції, який набуває права на отримання Заохочення Акції здійснюється Організатором методом випадкової комп’ютерної вибірки у приміщенні Організатора Акції за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, серед всіх Учасників Акції, які набули шансу/шансів на участь в Акції та отримання

7.3. Результати визначення Переможця Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.4. Організатор Акції гарантує об’єктивність визначення Переможця Акції.

7.5. Відповідальність за належне визначення Переможця Акції несе Організатор.

7.6. Відповідальність за вручення Заохочення Переможцям Акції несе Виконавець

7.6. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Переможця Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочення і не відшкодовує таких витрат.

7.7. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Переможцем Акції після його отримання.

7.8. Ці правила жодним чином не порушують прав та свобод Учасників Акції.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

8.1. Права Учасника Акції:

8.1.1. Ознайомитися з Правилами.

8.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

8.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.

8.2. Обов’язки Учасника Акції:

8.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

9.1. Обов’язки Організатора:

9.1.1. Здійснити визначення Переможців Акції відповідно до цих Правил.

9.2. Права Організатора:

9.2.1. Відмовити у врученні Заохочення за Акцією Переможцю Акції у випадку недотримання ними умов цих Правил.

9.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.

9.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення за Акцією. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо визначення Учасників Акції та Переможця Акції є остаточними і не підлягають оскарженню.

9.5. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.

10. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

10.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином:

10.1.1. шляхом їх розміщення в мобільному додатку «Alfa-Mobile Ukraine» та/ або в мобільному додатку «Sense SuperАpp»;

10.1.2. шляхом надсилання sms-повідомлень та інших повідомлень на мобільний телефон клієнта;

10.1.3. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру Банку;

10.1.4. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника відділення Банку.

10.2. Дані Правила, а також передбачена п. 10.1. даних Правил інформація можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у п. 10.1. даних Правил.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Заохочення за Акцією не надається Переможцю Акції у випадках, передбачених Правилами.

11.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

11.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила у відповідності до розділу 10 цих Правил.

11.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.

11.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

11.6. Отримання Заохочень, зазначених в п. 5.2 даних Правил, допускається лише особою, яка визнана Переможцем Акції. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (в т.ч. номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно, або тощо) не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

11.7. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Переможцем Акції скористатись наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення Акції.

11.8. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 10.1. даних Правил.

11.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, а також на обробку персональних даних в інших випадках, передбачених Правилами. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання інформації про себе Організатором /залученими ним третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Переможець Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил, є належним чином оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Згода Переможці Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил, є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.

12.2. Переможець Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані відповідно до цих Правил, обробляються Організатором виключно з метою проведення Акції, в тому числі з метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом періоду проведення Акції. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом строку, передбаченого законодавством України, в тому числі для виконання цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

12.3. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися Організатором з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства.

12.4. Організатор не несе відповідальність за захист персональних даних, розміщених самостійно Учасником/Переможцем Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.

12.5. Переможець Акції може відкликати згоду на обробку персональних даних Організатором, надіславши Організатору відповідну заяву в письмовій формі за адресою: 03150, Україна, вул. В. Васильківська, 100, але при цьому такий Переможець Акції втрачає право на участь в Акції та отримання Заохочення за Акцією.

ДОДАТОК №1 до Правил

«Унікальний концерт MONATIK»

Заохочення Кількість Заохочень Кількість Бонусів на 1 заявку (шанс) Строк проведення Акції або строк подання заявки на участь у Акції Визначення Переможців
Оффлайн-квиток на концерт MONATIK 5 пар 10 бонусів з 16.11.2021 по 21.11.2021 до 22.11.2021