Правила проведення акції

«Ого-го! Аж 5000 бонусів!»

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. «Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (далі БАНК) - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714, ІПН 234947126659, тел. +38 044 494 01 01, ліцензія Національного Банку України № 61 від «05» жовтня 2011 року.

1.2. «Організатор» - особа, що організовує проведення Акції та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.3. «Відділення АТ «АЛЬФА-БАНК» - відокремлені структурні підрозділи (відділення) АТ «АЛЬФА-БАНК».

1.4. «Територія проведення Акції» - територія, на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції.

1.5. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «Ого-го! Аж 5000 бонусів!», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.6. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.7. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.8. «Платіжна картка» або «Картка» - це персоніфікована пластикова картка з магнітною смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу до управління банківським рахунком і надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати, одержувати готівку у відділеннях банків і в банкоматах, а також користуватися іншими додатковими послугами та певними перевагами.

1.9. «Держатель» – фізична особа, яка на законних підставах використовує платіжну картку (її реквізити) з метою оплати вартості товарів і послуг зі свого банківського поточного (карткового) рахунку.

1.10. «Учасник Акції» - фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.

1.11. «Переможець Акції» - Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Заохочення.

1.12. «Резервний переможець Акції» - Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Заохочення у випадку, якщо Переможець Акції відмовився від отримання Заохочення або у випадку неможливості зв’язатися з Переможцем Акції за номером телефону або засобами електронної пошти, зазначеному Учасником Акції як актуальний в системах Банку або в разі, якщо Учасник Акції не виконає умови п. 8.6. цих Правил.

1.13. «Заохочення» - визначена Організатором річ (подарунок, кешбек, додаткові бонуси тощо), яку Учасники Акції мають можливість отримати у власність у випадку виконання ними умов Акції, зазначених у Розділі 4 цих Правил.

1.14. «Розрахункова операція» - оплата карткою товарів чи послуг в торгівельно-сервісній мережі та/або у мережі Інтернет.

1.15. «Мобільний додаток Sense SuperApp - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем iOS, Android. Мобільний додаток Sense SuperApp ; можна встановити/ завантажити на мобільний пристрій з «App Store» або «Google Play». Мобільний додаток Sense SuperApp ; постійно покращується і його необхідно періодично оновлювати до останньої версії.

1.16. «Програма винагород Банку «Cash'U CLUB» (далі – Програма Cash'U CLUB) – бонусна програма, яка побудована на системі накопичення і використання бонусів. Програма реалізується під управлінням Банком та спрямована на зростання трансакційної активності та лояльності Учасників.

1.17. «Правила бонусної Програми винагород АТ «Альфа-Банк»» (далі - Правила програми Cash'U CLUB) - документ, що визначає умови і порядок участі клієнтів Банку в Програмі Cash'U CLUB, розміщений у відкритому доступі у розділі «Cash'U CLUB» мобільного додатку Sense SuperApp ; та-/або на сайті Програми Cash'U CLUB за посиланням: https://cashuclub.com.ua/regulations.

1.18. «Бонус» - умовна одиниця, яка нараховується Банком учасникам Програми Cash'U CLUB при здійсненні операцій з використанням картки/-ок відповідно до Правил програми Cash'U CLUB.

1.19. «Бонусний рахунок» - обліковий запис учасника Програми Cash'U CLUB в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) учасником бонусів, а також про поточний бонусний баланс (залишок бонусів). Бонусний рахунок не є банківським рахунком. Бонуси, що нараховуються Банком згідно Правил програми Cash'U CLUB за результатами операцій з дебетними/кредитними картками одного учасника, емітованими Банком (включаючи картки, що випущено на ім'я третіх осіб), враховуються на одному бонусному рахунку.

1.20. «Робочий день» - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.

2. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 (далі – Банк).

2.2. Строк проведення Акції або строк подання заявки на участь у Акції – зазначений у Додатку 1 до цих Правих. У разі зміни Строку проведення Акції, Організатором здійснюється відповідне інформуванням клієнтів згідно Розділу 6 Правил Акції.

2.3. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями)). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції.

2.4. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. Акційні умови поширюються на клієнтів Банку, які в сукупності відповідають наступним умовам:

- є громадянами України;

- проживають на території України та досягли повноліття (18 років);

- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- є держателями карток (пакету послуг та/ або та кредитних карток), що приймають участь в Програмі Cash’U CLUB (згідно Додатку 1 Правил програми Cash’U CLUB), емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана картка.

- є учасниками Програми Cash’U CLUB та виконують Правила програми Cash’U CLUB.

3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.3. Обмеження на участь в Акції:

3.3.1. Не можуть бути Учасниками Акції:

- держателі карток, за допомогою яких можуть здійснюватися операції по рахункам, за якими розпочато/ініційовано процедуру їх закриття, та/або за договорами, на підставі яких такі картки емітовано, наявна прострочена заборгованість клієнта перед Банком.

- держателі карток (пакету послуг та/ або та кредитних карток), що не приймають участь в Програмі Cash’U CLUB (згідно Додатку 1 Правил програми Cash’U CLUB).

- клієнти Банку, що не зареєстровані в мобільному додатку Sense SuperApp ;;

- клієнти Банку, що не приймають участь в Програмі Cash’U CLUB.

3.4. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 3 Правил.

3.5. Право на участь в Акції, а також на отримання Заохочення Акції не може бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам.

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції подати заявку на участь, для цього в розділі «Cash’U CLUB» або в мобільному додатку Sense SuperApp ; необхідно зайти в розділ «Призи та акції» і натиснути програмну кнопку «Призи», далі із запропонованого переліку обрати дану Акцію та натиснути програмну кнопку «Купити шанс», далі вказати кількість шансів та натиснути програмну кнопку «Купити». При натисканні програмної кнопки «Купити» з Бонусного рахунку списуються Бонуси у розмірі, зазначеному в Додатку 1 до цих Правил.

4.2. Проставляючи у мобільному додатку Sense SuperApp ; позитивну відповідь (у формі галочки) про ознайомлення з Правилами Акції та натискаючи програмну кнопку «Купити», Учасник Акції тим самим:

- підтверджує факт ознайомлення з Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними;

- надає свою згоду, в разі перемоги у Акції, на розміщення/ публікацію свого прізвища, ім’я та фотозображення в рамках оголошення переможців Акції в мобільному додатку Sense SuperApp ;, на сайті Банку та Програми Cash'U CLUB, в соціальних мережах та в інших засобах масової інформації;

- відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає свою згоду на обробку та використання персональних даних, необхідних для отримання Заохочення та сплату від його імені всіх необхідних зборів/податків, передбачених податковим законодавством України.

4.3. Заявку на участь у Акції можна подати в будь-який день протягом Строку проведення Акції за умови наявності достатньої суми Бонусів на Бонусному рахунку Учасника Акції.

4.4. Учасник Акції може збільшувати імовірність отримання Заохочення шляхом збільшення кількості заявок на участь у Акції. Кількість місць в реєстрі Учасників Акції дорівнює кількості поданих Учасником заявок на участь у Акції. Наприклад, 3 (три) заявки на участь у Акції забезпечують 3 (три) місця в реєстрі Учасників Акції, серед яких буде проводитись розіграш Заохочення. Один Учасник Акції може подати необмежену кількість заявок на участь в Акції за умови наявності достатньої суми Бонусів на Бонусному рахунку Учасника Акції.

4.5. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

4.6. Учасник Акції може отримати Заохочення, якщо належним чином виконав усі умови Акції та дотримувався Правил програми Cash'U CLUB.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. Фонд Заохочень Акції включає подарункові Бонуси на суму, що зазначена в Додатку 1 до цих Правил.

5.2. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість, зазначену в Додатку 1 до цих Правил. Кожен Учасник Акції має право отримати лише одне Заохочення.

5.3. Організатор Акції зобов’язаний після визначення Переможця Акції зарахувати Заохочення Акції, вказане у п. 5.1 даних Правил на Бонусний рахунок Переможця/ Переможців Акції.

5.4. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України та Правил програми Cash'U CLUB. Організатор, в якості податкового агента, проводить нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору з отриманого Переможцем Акції Заохочення та направляє до відповідного податкового органу передбачене законом повідомлення щодо передачі Заохочення Переможцю Акції та утримані податок/збір.

5.5. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

6. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином (одним або декількома способами у будь-якому поєднанні):

6.1.1. шляхом їх розміщення в мобільному додатку Sense SuperApp ;;

6.1.2. шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті www.cashuclub.com.ua;

6.1.3. шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті www.alfabank.ua;

6.1.4. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру Банку;

6.1.5. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника відділення Банку;

6.1.6. шляхом надсилання sms-повідомлень та інших повідомлень відповідно до положень, укладених з Банком згідно п. 3.1 даних Правил;

6.1.7. шляхом їх розміщення у соціальних мережах Facebook та Instagram.

6.2. Дані Правила, а також передбачена п. 6.1. даних Правил інформація можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції та до дати визначення Переможців (зазначеної в Додатку 1 до Правил) шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у п. 6.1. даних Правил.

7. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У РОЗІГРАШІ ЗАОХОЧЕННЯ

7.1. Клієнти Банку, які відповідають вимогам Розділу 3 даних Правил та виконали умови Розділу 4 даних Правил, стають учасниками Акції та приймають участь у розіграші Заохочення Акції.

8. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ

8.1. Визначення Переможців Акції проводитимуться серед Учасників Акції, які виконали умови Розділу 4 цих Правил. Дата визначення Переможців Акції зазначена у Додатку 1 до цих Правил.

8.2. Серед усіх заявок, поданих на участь у Акції протягом Строку проведення Акції, зазначеного в Розділі 2 даних Правил, Банк обирає Переможців Акції (відповідно до кількості Заохочень) серед держателів платіжних карток згідно п. 3.1. даних Правил, що має право на отримання Заохочення згідно Правил Акції та Правил програми Cash'U CLUB.

8.3. Визначення Переможців Акції, які набувають права на отримання Заохочення Акції, та Резервних Переможців здійснюється Організатором методом випадкової комп’ютерної вибірки серед всіх Учасників Акції, які подали заявку/заявки на участь у Акції та набули шанс/шанси на участь в Акції та отримання Заохочення Акції згідно Розділу 4 даних Правил. Визначення Переможців Акції проводиться у приміщенні Організатора Акції за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, або у приміщенні співробітника Організатора (у випадку дії карантинних обмежень та рекомендацій),

8.4. Кожен Учасник Акції має право отримати лише одне Заохочення.

8.5. Після проведення процедури визначення Переможців Акції, відповідно до пунктів 8.1.-8.4. цих Правил, Організатор протягом 3 (трьох) робочих днів складає Протокол розіграшу Заохочення Акції.

8.6. Організатор протягом 3 (трьох) робочих днів з дати складання вказаного в п. 8.5. даних Правил Протоколу розіграшу Заохочень здійснює інформування Переможців Акції про перемогу в Акції шляхом надсилання sms-повідомлень та/або Viber-повідомлень на їхні контактні номери телефонів, що були вказані Переможцями Акції при укладенні із Банком договорів, згаданих у п. 3.1. даних Правил, або повідомлені ними Банку згідно положень цього Договору пізніше (але в будь-якому випадку до дати визначення Переможців Акції). Інформування відбувається з 09:00 годин до 18:00 годин за Київським часом у робочі дні.

8.7. Протягом 2 (двох) календарних днів з моменту інформування Учасника Акції про визнання такого Учасника Акції Переможцем Акції, такий Учасник може відмовитись від

Заохочення та/або відкликати свою згоду на обробку персональних даних, для цього йому необхідно особисто зателефонувати до контакт-центру Банку або особисто з’явитися до працюючого відділення Банку на території проведення Акції, та оформити письмову відмову у отримані Заохочення та/або відкликати дозвіл Організатору на будь-яке правомірне використання Організатором інформації (в т. ч. персональних даних та фото) щодо такого Переможця Акції у відповідності до цих Правил, за формою та за змістом, встановленими та повідомленими Переможцю Акції Організатором. Для оформлення відкликання згоди на обробку персональних даних Переможець Акції повинен мати при собі оригінали документів, що підтверджують його особу, а саме: паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

8.8. Відмова від Заохочення та/ або відкликання дозволу на будь-яке правомірне використання Організатором інформації (в т. ч. персональних даних та фото), передбаченого п. 4.2. цих Правил, позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення та вважається відмовою Переможця Акції від отримання ним відповідного Заохочення. У такому випадку право на отримання відповідного Заохочення переходить до наступного за списком Резервного переможця Акції, що передбачено п. 8.3. даних Правил. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором.

8.9. Якщо у термін, передбачений п. 8.7. Правил, від Переможця Акції не надійшла відмова від Заохочення та/ або письмове відкликання дозволу на будь-яке правомірне використання Організатором інформації (в т. ч. персональних даних та фото), передбаченої п. 4.2. цих Правил, тоді Організатор здійснює вручення Заохочення (шляхом зарахування на Бонусний рахунок Переможця Акції) у терміни, зазначені в п.8.10. даних Правил.

8.10. Зарахування Заохочення на Бонусний рахунок Переможцю Акції має відбутись не пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів від дати визначення такого Учасника Акції Переможцем Акції, за умови дотримання таким Переможцем Акції всіх умов, передбачених даними Правилами.

8.11. Якщо Переможець Акції відмовляється від Заохочення, Організатор не компенсують вартість Заохочення іншими засобами (грошима/товаром/послугами та ін.).

8.12. Заохочення отримує лише той Переможець Акції, який має право на його отримання згідно з умовами цих Правил і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з будь-яких причин не може отримати Заохочення Акції особисто, він не має права передати (в тому числі у спадщину або уступити) своє право на отримання Заохочення будь-якій третій особі.

8.13. Результати визначення Переможця Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.14. Організатор Акції гарантує об’єктивність визначення Переможця Акції.

8.15. Відповідальність за належне визначення Переможця Акції несе Організатор.

8.16. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Переможця Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочення і не відшкодовує таких витрат.

8.17. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Переможцем Акції після його отримання.

8.18. Ці правила жодним чином не порушують прав та свобод Учасників Акції.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

9.1. Права Учасника Акції:

9.1.1. Ознайомитися з даними Правилами та Правила програми Cash'U CLUB.

9.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

9.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.

9.2. Обов’язки Учасника Акції:

9.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ

10.1. Обов’язки Організатора:

10.1.1. Здійснити надання Заохочення за Акцією Переможцю Акції відповідно до цих Правил.

10.2. Права Організатора:

10.2.1. Відмовити у надані Заохочення Переможцю Акції у випадку недотримання ним умов цих Правил та/або Правила програми Cash'U CLUB.

10.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, карантину, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.

10.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення Акції. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо визначення Учасників Акції та Переможця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

10.5. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.

10.6. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, не має можливості отримати Заохочення, такий Переможець Акції не має права на отримання жодних додаткових Заохочень Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора (якщо інше не передбачено Правилами). Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Переможцем Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора.

УВАГА! Організатор не гарантує та не відповідає за можливість отримання Заохочення Акції на території України, що не підконтрольна українській владі або є окупованою територією України, і будь-які претензії від Учасників Акції з цієї причини не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Заохочення не надаються Учаснику Акції у випадках, передбачених Правилами.

11.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

11.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила.

11.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.

11.5. Всі витрати, понесені учасниками Акції для участі в Акції, оплачуються такими Учасниками Акції самостійно.

11.6. Правилами не передбачено можливість надання Заохочення Акції по закінченню строків, передбачених цими Правилами.

11.7. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

11.8. Отримання Заохочень, зазначених в п. 5.1. даних Правил, допускається лише особою, яка визнана Переможцем Акції. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (в т. ч. номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно, або тощо) не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

11.9. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Переможцем Акції скористатись наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочень Акції.

11.10. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 6.1. даних Правил.

11.11. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, в тому числі, але не виключно, на передачу персональних даних між Організатором та/або залученими ним третіми особами, а також навпаки з метою можливості проведення Акції, в т.ч. вручення Заохочення Акції, а також на обробку персональних даних в інших випадках, передбачених Правилами. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання інформації про себе Організатором/залученими ним третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Переможця Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил, є належним чином оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Згода Переможця Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил, є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.

12.2. Кожен Переможець Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані відповідно до цих Правил, обробляються Організатором виключно з метою проведення Акції, в тому числі з метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом періоду проведення Акції. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом строку, передбаченого законодавством

України, в тому числі для виконання цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

12.3. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися Організатором з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства.

12.4. Організатор не несе відповідальність за захист персональних даних, розміщених самостійно Учасником/Переможцем Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.

ДОДАТОК № 1 до Правил

Заохочення що розігруються в рамках Акції «Ого-го!Аж 5000 бонусів!»:

Заохочення
5000 бонусів Cash’U
Кількість Заохочень, шт.
10
Кількість Бонусів на 1 заявку (шанс)
15
Строк проведення Акції або строк подання заявки на участь у Акції
18.01.2022-28.02.2022
Визначення Переможців
до 15.03.2022
Примітка