Правила проведення акції

Правила проведення акції «+ 100 до картки»

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. «Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (далі БАНК) - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, код ЄДРПОУ 23494714, ІПН 234947126659, тел. +38 044 496 33 50, ліцензія Національного Банку України № 61 від «05» жовтня 2011 року.

1.2. «Організатор» - особа, що організовує проведення Акції та перераховує учасникам Акції Заохочення, а також виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.3. «Територія проведення Акції» - територія, на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції.

1.4. «Відділення АТ «АЛЬФА-БАНК» - відокремлені структурні підрозділи (відділення) АТ «АЛЬФА-БАНК».

1.5. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «+ 100 до картки», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.6. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче.

1.7. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.8. «Заохочення» - визначена Організатором річ, яку Учасники Акції мають можливість отримати у випадку виконання ними умов Акції, зазначених у Розділі 4 цих Правил.

1.9. «Учасник Акції» - фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.

1.10. «Договір банківського обслуговування (Договір БО)» - Договір про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «АЛЬФА-БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.

1.11. «Клієнт» – фізична особа, яка приєдналася до Договору БО.

1.12. «Платіжна картка» або «Картка» - це персоніфікована пластикова картка з магнітною смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу до управління банківським рахунком і надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати, надає можливість одержувати готівку у відділеннях банків і в банкоматах, а також користуватися іншими додатковими послугами та певними перевагами.

1.13. «Держатель Картки» – фізична особа, яка на законних підставах використовує платіжну картку (її реквізити) з метою оплати вартості товарів і послуг зі свого банківського поточного (карткового) рахунку.

1.14. «єПідтримка» - Картка, яка відкрита в рамках державної програми «єПідтримка».

1.15. «Розрахункова операція» - оплата карткою товарів чи послуг в торгівельно-сервісній мережі та/або у мережі Інтернет.

1.16. «Мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» та/або Sense SuperApp - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем iOS, Android. Мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» та/або Sense SuperApp можна встановити/ завантажити на мобільний пристрій з «App Store» або «Google Play». Мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» та/або Sense Superapp постійно покращується і його необхідно періодично оновлювати до останньої версії.

1.17. «Програма винагород Банку «Cash'U CLUB» (далі – Програма Cash'U CLUB) – бонусна програма, яка побудована на системі накопичення і використання бонусів. Програма реалізується під управлінням Банком та спрямована на зростання трансакційної активності та лояльності Учасників.

1.18. «Правила Програми Cash'U CLUB» - документ, що визначає умови і порядок участі клієнтів Банку в Програмі Cash'U CLUB, розміщений у відкритому доступі у розділі «Cash'U CLUB» мобільного додатку SenseSuperApp, мобільному додатку «Alfa-MobileUkraine» та-/або на сайті Програми Cash'U CLUB за посиланням: www.cashuclub.com.ua/regulations.

1.09. «Бонус» - умовна одиниця, яка нараховується Банком учасникам Програми Cash'U CLUB відповідно до Правил Програми Cash'U CLUB.

1.20. «Бонусний рахунок» - обліковий запис учасника Програми Cash'U CLUB в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) учасником бонусів, а також про поточний бонусний баланс (залишок бонусів). Бонусний рахунок не є банківським рахунком.

1.21. «Рахунок» – поточний рахунок, який відкривається Банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів й здійснення розрахунково-касових операцій, у т.ч. за допомогою електронних платіжних засобів - платіжних карток МПС Visa International, МПС MasterCard Worldwide або НПС «ПРОСТІР».

1.22. «Робочий день» - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.

2. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором та Виконавцем Акції(далі – Організатор) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

2.2. Строк проведення Акції – з «17» грудня 2021 року по «31» січня 2022 року включно.

2.3. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями)). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора  гарантувати належне проведення Акції.

2.4. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. Акційні умови поширюються на клієнтів Банку, які в сукупності відповідають наступним умовам:

- є громадянами України;

- проживають на території України та досягли повноліття (18 років);

- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- є держателями картки «єПідтримка», емітованої на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була відкрита картка.

- на момент випуску картки «єПідтримка» не мають в Банку відкритих карткових рахунків;

3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.3.Обмеження на участь в Акції:

3.3.1. Не можуть бути Учасниками Акції:

- клієнти, які на момент випуску картки «єПідтримка», вже мають  карткові рахунки.

- особи, які є штатними співробітниками та перебувають у трудових відносинах із Організатором;

3.4. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 3 Правил.

3.5.. Право на участь у Акції, а також на отримання Заохочення за Акцією не може бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам.

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції, зазначеного в Розділі 2 даних Правил:

- отримати державну допомогу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень  на Рахунок, відкритий в рамках продукту «єПідтримка».

4.2.Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

5. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА АКЦІЄЮ

5.1. У разі виконання Учасником Акції умов, зазначених у п.3.1. та п.4.1. цих Правил, такий Учасник Акції набуває право на отримання Заохочення за Акцією.

5.2. Сума Заохочення Акції складає – 124,22 бонуса у Програмі винагород Cash’U CLUB для кожного Учасника Акції, який виконав умови п.4.1. цих Правил.

5.3. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість, зазначену в п. 5.2 до цих Правил та нараховується клієнту 1 раз за весь строк проведення Акції.

5.4. Нарахування бонусів на власний бонусний рахунок здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання зарахування, вказаного в п 4.1 даних Правил.

5.5. Використання Заохочення можливо лише за умови відкриття продуктів банку, а саме: пакети послуг «White», «Black», «Graphite», "Zero», картка «Caméléon», кредитні картки «RED» та «RED Cash» та згідно діючих умов Програми «Cash’U CLUB».

5.5. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою та Правил програми Cash’UCLUB. Організатор, в якості податкового агента, проводить нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору з отриманого Заохочення та направляє до відповідного податкового органу передбачене законом повідомлення щодо передачі Заохочення Учаснику Акції та утримані податок/збір.

5.6. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. 

6.  ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином (одним або декількома способами у будь-якому поєднанні):

6.1.3. шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті www.alfabank.ua;

6.1.4. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру Банку;

6.1.5. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника відділення Банку;

6.1.6. шляхом надсилання sms-повідомлень та інших повідомлень відповідно до положень, укладених з Банком згідно п. 3.1 даних Правил;

6.1.7. шляхом їх розміщення у соціальних мережах Facebook та Instagram.

6.2. Дані Правила, а також передбачена п. 6.1. даних Правил інформація можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у п. 6.1. даних Правил.

7.  ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ В ОТРИМАННІ ЗАОХОЧЕННЯ

7.1. Клієнти Банку, які відповідають вимогам Розділу 3 даних Правил та виконали умови Розділу 4 даних Правил, стають учасниками Акції та приймають участь у Заохоченні Акції.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ

9.1. Обов’язки Організатора:

9.1.1. Здійснити надання Заохочення за Акцією Учаснику Акції відповідно до цих Правил.

9.2. Права Організатора:

9.2.1. Відмовити у надані Заохочення Учасник Акції у випадку недотримання ним умов цих Правил.

9.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.

9.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення Акції. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо визначення Учасників Акції та Учасника Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.5. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т. ч. контактної інформації для зв'язку з ними.

9.6. Якщо Учасник Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Заохочень Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора (якщо інше не передбачено Правилами). Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Учасником Акції з будь-яких причин, що не залежать від них.

УВАГА! Організатор не гарантує та не відповідає за можливість отримання Заохочення Акції на території України, що не підконтрольна українській владі або є окупованою територією України, і будь-які претензії від Учасників Акції з цієї причини не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Заохочення не надаються Учаснику Акції у випадках, передбачених Правилами.

10.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

10.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила.

10.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.

10.5. Всі витрати, понесені учасниками Акції для участі в Акції, оплачуються такими

Учасниками Акції самостійно.

10.6. Правилами не передбачено можливість надання Заохочення Акції по закінченню строків, передбачених цими Правилами.

10.7. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

10.8. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасником Акції скористатись наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочень Акції.

10.9. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 6.1. даних Правил.

10.10. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1. Приймаючи участь в Акції̈ та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, в тому числі, але не виключно, на передачу персональних даних між Організатором та/або залученими ними третіми особами, а також навпаки з метою можливості проведення Акції, а також на обробку персональних даних в інших випадках, передбачених Правилами. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне використання інформації про себе Організатором /залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил, є належним чином оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

Згода Учасника Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил, є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.

11.2. Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані відповідно до цих Правил, обробляються Організатором виключно з метою проведення Акції, в тому числі з метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом періоду проведення Акції. Персональні дані Учасника Акції  будуть зберігатися протягом строку, передбаченого законодавством України, в тому числі для виконання цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

11.3. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися Організатором з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства.

11.4. Організатор не несе відповідальність за захист персональних даних, розміщених самостійно Учасником/Учасником Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.