preloader

Військові облігації!

Це цінні папери держави, випущені урядом для підтримки ЗСУ та економіки України під час війни. Майже як депозит, але не в банк, а в країну з гарантованим поверненням грошей з відсотками.

Придбати

Купуй військові облігації онлайн 24/7 в Sense SuperApp за умовами:

валюта облігацій

UAH, USD, EUR

комісії за операції з ОВДП

відсутні

дати погашення:

у UAH – 11.01.2023, 21.06.2023, 05.07.2023, 27.09.2023, 25.10.2023; у USD/EUR – 01.12.2022, 27.04.2023 (нові випуски будуть доступні в Sense SuperApp)

дохідність

10.00% – 16.00% річних у UAH; до 4% річних у USD/EUR (в залежності від випуску)

вартість однієї облігації

близько 1000 UAH/USD/EUR (котирування щодня змінюються)

типи облігацій

купонні та дисконтні

мінімальний лот

1 шт

термін поставки цінних паперів

на рахунок клієнта в депозитарії — до 3-х днів

облігації зберігаються

у бездокументарній формі в депозитарії НБУ через депозитарну установу Альфа-Банку Україна

погашення відбувається повністю автоматично

в день погашення гроші зараховуються на рахунок клієнта

Щоб придбати військові облігації необхідно:

бути користувачем

Sense SuperApp

мати картку

або поточний рахунок в Альфа-Банку Україна у відповідній валюті облігацій UAH/USD/EUR

бути громадянином (резидентом) України

віком від 18 років

Детальніше про те, як купити облігації

Приєднуйся до групи в Телеграм, щоб слідкувати за всіма оновленнями сервісу інвестицій у Sense SuperApp.

Питання-відповіді

Що таке «військові облігації»?

Окремі випуски облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) від Міністерства фінансів України, що випускаються під час воєнного стану. Гроші від покупки таких облігацій використовуються на забезпечення Збройних Сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Скільки облігацій можна купити?

Миттєво можна купити облігації в межах доступної кількості, що є в Банку. Також можна залишати заявки на будь-яку кількість облігацій, які стануть доступні для купівлі протягом 3-х днів.

Детальніше про те, як переглянути свої облігації

Хто гарантує виплату за ОВДП?

Емітентом ОВДП є Міністерство Фінансів України і гарантом виплати є держава Україна.

Чи були випадки дефолту (неплатежів) по ОВДП?

Ні, не було.

Чи є у Альфа-Банку ліцензія на торгівлю ОВДП?

Так. Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність. Серія АЕ №185091 від 12.10.2012. Також Альфа-Банк є одним з небагатьох первинних дилерів для купівлі ОВДП на аукціонах Міністерства фінансів України https://mof.gov.ua/uk/perelik-pervinnih-dileriv

Чи отримаю я «на руки» облігації в паперовому вигляді?

Ні. ОВДП обліковуються в бездокументарній формі. Підтвердженням права власності на ОВДП є виписка по рахунку в цінних паперах від депозитарної установи (Альфа-Банк).

Що буде з моїми ОВДП які зберігаються в депозитарній установі у випадку її ліквідації?

ОВДП обліковуються на персоніфікованих рахунках і у випадку ліквідації депозитарної установи, ОВДП будуть переведені до будь якої іншої депозитарної установи за вказівкою власника цінних паперів.

Як оподатковуються процентний дохід та інвестиційний прибуток від операцій з ОВДП?

Не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи:

- процентні доходи (купон), що нараховані на облігації внутрішньої державної позики (п.165.1.2 ПКУ);

- інвестиційний прибуток (різниця між доходом від продажу та витратами на придбання ОВДП) від операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (п.165.1.52 ПКУ).

Крім того, сума доходів, отриманих платником податку як проценти, що нараховані на облігації внутрішньої державної позики, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами не є об’єктом оподаткування військовим збором.

Чи включаються процентні доходи за ОВДП та інвестиційний прибуток від операцій з ОВДП до податкової Декларації про майновий стан і доходи?

Згідно п.179.2 Податкового кодексу України, обов’язок фізичної особи щодо подання податкової Декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним та податкова Декларація не подається, якщо така фізична особа отримувала доходи від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Оскільки, процентні доходи, що нараховані на облігації внутрішньої державної позики та інвестиційний прибуток від операцій з ОВДП не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, то такі доходи фізична особа не зобов'язана включати до податкової Декларації про майновий стан і доходи, що подається згідно ст. 179 Податкового кодексу України.

Чим облігація відрізняється від акції?

Облігація це борговий інструмент, аналог кредиту, який засвічує зобов’язання емітента повернути борг, в той час як акціє є пайовим інструментом, який лише дає право, на отримання дивідендів у випадку прийняття відповідного рішення емітентом, а також дає право на участь в управлінні компанією через голосування на загальних зборах акціонерів.

Що таке дисконтна облігація?

Тип облігації, що продається за ціною нижче номіналу, але погашається (виплачується клієнту) саме по номінальній вартості. Процентів (купонів) подібна облігація не передбачає.

Що таке процентна (купонна) облігація?

Тип облігації, за якою власнику облігації виплачується не тільки номінальна вартість при погашенні, але і регулярні проценти (купони).

Що таке “купон”?

Проценти за облігацією. Це історична назва, що прижилась ще від часів, коли облігації випускались в паперовому вигляді, і власники облігації приходили отримувати свої відсотки, відривавши купон від облігації.

Яка періодичність виплати відсотків (купонів) по ОВДП?

Відсотки виплачуються тільки по купонним ОВДП, з періодичністю один раз в 182 дні в чітко встановленні дати та в чітко встановленій сумі. Важливо відмітити, що ви можете придбати облігації в будь який час, наприклад за тиждень до виплати відсотків (купону), то ви все одно отримаєте виплату відсотків, незалежно від того коли і по якій ціні ви придбали ОВДП.

Що таке НКД (накопичений купонний дохід)?

Це частина процентного доходу по облігації (що розраховується пропорційно кількості днів від дати випуску облігації або від дати попередньої виплати відсотків), яка закладається в ціну облігації при її купівлі. Приклад: якщо купонний період складає 182 дні, а сума купонної виплати складає 50 грн. на одну облігацію, то ви купуючи одну облігацію за 91 день до виплати купонного доходу, в ціну облігації буде включено 25 гривень НКД (50грн/(182/91) =25грн.)

Ціна облігацій складає 1000 грн?

Ні, 1000 грн це номінальна вартість ОВДП. Ціна облігації може бути як менше так і більше номінальної вартості. Ціна купівлі складається з номінальної вартості + премія (якщо номінальна дохідність більша від поточної), або дисконт (якщо номінальна дохідність менша, ніж поточна)+НКД (накопичений купонний дохід).

Що таке погашення облігації?

Виплата номінальної вартості облігації та доходу за нею у терміни, передбачені умовами випуску (емісії) облігацій, тобто після закінчення терміну дії облігації.