Макроекономічний прогноз: Очікування зростання економіки України у 2020 році підвищено до 3,2%

Новини 14 лютого 2020 - 10:00

Нижче подано актуальний макроекономічний прогноз на 2020 рік за базовим (найбільш імовірним) сценарієм, що його розроблено Аналітичним відділом Альфа-Банку Україна.

Головне

  • Прогноз зростання реального ВВП України на 2020 рік підвищено до 3,2%
  • Інфляція упродовж більшої частини року буде нижчою за цільовий діапазон, задаючи подальше зниження облікової ставки НБУ
  • Зниження процентних ставок сприятиме відновленню кредитної активності
  • У 2021 році економіка може прискорити темп зростання до 3,8%

Докладно

Ми підвищили прогноз зростання реального ВВП України на 2020 рік з 3% до 3,2%. Згідно нашого прогнозу, зростання упродовж перших трьох кварталів поточного року залишатиметься помірним у діапазоні 2,3-3,5%.

ВВП України у 2016-2020 роках, % реальної річної зміни

Джерела: Державна служба статистики, прогноз Альфа-Банку Україна

Водночас ми бачимо перспективу прискорення зростання економіки у IV кварталі 2020 року до більш як 4% завдяки очікуваному прискоренню банківського кредитування, що забезпечить додатковий імпульс для внутрішнього попиту. Додатковим чинником прискорення економіки наприкінці 2020 року буде ефект низької бази порівняння, адже саме на останній квартал минулого року припали локальні провали виробництва у промисловості та сільському господарстві.

Однією із визначних рис 2020 року буде низька інфляція. Згідно нашого прогнозу, середньорічне зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) цього року становитиме лише 3,4% порівняно з 7,9% у 2019 році. Лише наприкінці 2020 року інфляція повернеться до цільового діапазону Національного банку України (4-6%), реагуючи на пом’якшення грошово-кредитної політики та відновлення цін виробників.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у 2017-2020 роках, % річної зміни

Джерела: Державна служба статистики, прогноз Альфа-Банку Україна

Низька інфляція сприятиме продовженню курсу Національного банку України на активне зниження облікової ставки. Ми поділяємо оновлений прогноз облікової ставки від НБУ у розмірі 7% на кінець 2020 року. Проте ми не виключаємо, що тривале утримання інфляції нижче за цільовий діапазон у 2020 році може вимагати ще більшого послаблення грошово-кредитної політики.

У будь-якому разі, зниження процентних ставок в умовах високого рівня ліквідності банківської системи сприятиме розморожуванню кредитної активності в економіці, задаючи новий імпульс для економічного зростання у подальші періоди. Зокрема, наш базовий середньостроковий сценарій передбачає прискорення зростання реального ВВП України до 3,8% у 2021 р.

Завдяки випереджальному зростанню внутрішнього ринку та змінам у структурі українського експорту в останні роки, а також стриманій монетарній та фіскальній політиці, економіка України стала менш вразливою до можливих зовнішніх шоків. У середньостроковій перспективі стурбованість викликає можливе послаблення фіскальної дисципліни за умов хронічного недовиконання Державного бюджету за доходами (у тому числі й через сповільнення інфляції). В цьому контексті будь-які ініціативи щодо збільшення державних видатків, у тому числі з метою стимулювання економічної активності, варто узгоджувати із пріоритетом збереження балансу державних фінансів.

Основні макроекономічні показники


2017

2018

2019о

2020п

ВВП, млрд. грн.

2984

3559

3970

4335

ВВП, USD млрд.

112,2

130,8

153,6

176,2

ВВП, % реальної зміни

2,5

3,3

3,3

3,2

ІСЦ, % середньорічної зміни

14,4

10,9

7,9

3,4

ІСЦ, зміни грудень-до-грудня

13,7

9,8

4,1

6,3

Середня зарплата, тис. грн.

7,1

8,9

10,5

11,9

Середня зарплата, % реальної зміни

19,1

12,5

9,8

9,4

Сальдо Зведеного бюджету, % ВВП

-1,4

-1,9

-2,1

-2,2

Державний борг, % ВВП

71,8

60,9

50,3

49,8

Сальдо поточного рахунку, % ВВП

-2,2

-3,3

-0,7

-2,8

Курс USD/UAH, середньорічний

26,60

27,20

25,85

24,60

Джерела: Державна служба статистики, НБУ, Міністерство фінансів, прогноз Альфа-Банку Україна

Альфа чат