В Альфа-Банку Ви зможете відкрити поточний рахунок в національній та іноземній валютах.

Поточний рахунок дає можливість виконувати перекази по Україні та за кордон, а також отримувати на цей рахунок грошові кошти від фізичних та юридичних осіб. 

Операції за поточним рахунком можна здійснювати в будь-якому відділенні Альфа-Банку, а також дистанційно в мобільних додатках Sense SuperАpp або Alfa-Mobile та в інтернет-банкінгу My Alfa-Bank.

Переваги поточного рахунку в Альфа-Банку

Альфа-Банк Україна – найнадійніший банк України у 2017 році за версією авторитетного міжнародного видання Global Finance.

Альфа-Банк Україна – учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 1999 року. 

Інструмент для переказів в іноземній валюті (SWIFT)

Для відкриття поточного рахунку:

1) Відвідайте будь-яке відділення Альфа-Банку. Карта відділень.

2) Візьміть з собою:

  • оригінал паспорта (або іншого документу, що засвідчує особу);
  • оригінал ідентифікаційного номера (або відповідна відмітка Державної фіскальної служби в паспорті);
  • для нерезидентів: документ, який підтверджує місце проживання.

Документи для ознайомлення

Дивитись все

Додаткова інформація

Вартість супровідних послуг банку, кредитних посередників та третіх осіб: супровідні послуги відсутні

Попередження:

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- Клієнт зобов’язується виконувати умови Договору про надання банківських послуг та самостійно відстежувати та ознайомлюватись зі змінами до нормативно-правових актів України, що регулюють порядок використання Поточного рахунку та беззаперечно їх виконувати.
- Клієнт зобов'язаний оплачувати винагороду банку за надання послуг та проведення операцій по поточному рахунку згідно встановлених та діючих тарифів в момент надання послуги або в інший срок, якщо такий визначений тарифами.
- Клієнт зобов'язаний надати на першу вимогу банку документи та/або відомості необхідні для отримання відповідної послуги згідно внутрішніх положень банку та/або діючого законодавства України.
- В разі невиконання Клієнтом обов'язків, передбачених Договором про надання банківських послуг, Клієнт нестиме відповідальність згідно умов договору.


2. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
 

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.