Від 5 серпня 2019 року усі рахунки клієнтів в АТ «Альфа-Банк» у національній та іноземній валютах (поточні, вкладні (депозитні), карткові, кредитні, умовного зберігання (ескроу), тощо) мають 29-значиний номер за стандартом IBAN. 

Зміни стосуються як нових рахунків, так й рахунків, які відкрито до 5 серпня 2019 року.

Переваги переходу на IBAN

Спрощення заповнення реквізитів платежу 

Уникнення помилок у реквізитах завдяки скороченню реквізитів 

Спрощення процедури ідентифікації платника та отримання коштів

Можливість у майбутньому застосування QR кодів, для спрощення сплати рахунків

Гармонізація українського платіжного простору з європейським

Де Клієнт може отримати номер рахунку у форматі IBAN?
 • У дистанційному сервісі для приватних клієнтів «My Alfa Bank» та мобільному додатку «Sense SuperАpp»
 • У програмах для суб’єктів господарювання "Мій бізнес Online", «Клієнт банк» IFOBS та «ОК-Альфа!»
 • За допомогою спеціального калькулятора можна розрахувати номер рахунку за стандартом IBAN
 • При зверненні до Контакт-центру, Клієнт може отримати sms з номером рахунку у форматі IBAN
 • У відділеннях Банку
Які зміни впроваджуються для клієнтів?

Відкриття рахунків

 • з 5 серпня 2019 року відкриття рахунків фізичних та юридичних осіб здійснюється за стандартом IBAN
 • з 5 серпня 2019 року Банк направляє до Державної фіскальної служби України повідомлення про відкриття рахунків суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) за стандартом IBAN
 • до 31 жовтня 2019 року Банк направить до Державної фіскальної служби України повідомлення про відкриття рахунків суб’єктів господарювання за стандартом IBAN, відкритих до 5 серпня 2019 року.
 • у разі не отримання Банком  в термін до 31.10.2019 р. повідомлення  ДФС про взяття на облік рахунків у стандарті IBAN, відкритих до 05.08.2019р., зазначені рахунки обліковуються в ДФС як недіючі з 01 листопада 2019 року.

Платежі та перекази:

 • Під час перехідного періоду з 5 серпня по 12 січня 2020 року банк прийматиме розрахункові документи на переказ грошових коштів як із зазначенням IBAN, так і у старому форматі (МФО банку + номер рахунку).


 • Усі перекази з 13 січня 2020 року будуть здійснюватися з використанням лише IBAN.

Інтернет-банк:

 • для приватних клієнтів рахунки у стандарті IBAN доступні для перегляду та здійснення операцій поповнення та переказів в інтернет-банку «My Alfa-Bank» та у мобільному додатку «Sense SuperАpp»
 • для клієнтів - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців рахунки за стандартом IBAN  доступні для перегляду та здійснення операцій у програмах "Мій бізнес Online", "Клієнт банк" IFOBS та «ОК-Альфа!»
 • з 13 січня 2020 року здійснення платежів з 14-значними рахунками стане неможливим.

Інші канали погашення заборгованості за кредитами та кредитними картками, поповнення рахунків:

 • в АТМ (з функцією «Cash-In») і термінальних мережах IBOX та мережах інших партнерів клієнт зможе вказати рахунок для поповнення у форматі 14 цифр або у новому форматі IBAN


Важливо!

 • з впровадженням рахунків IBAN  номер платіжної картки не змінюється
 • якщо клієнти поповнюють кредитні картки чи інші карткові рахунки за реквізитами номеру рахунку, з 5 серпня 2019 року рекомендуємо клієнтам використовувати для операцій поповнення нові реквізити – рахунок за стандартом IBAN
 • з 13 січня 2020 року в АТМ/термінальних мережах введення 14-значного рахунку стане неможливим!

Зарахування пенсій та соціальних виплат:

 • З 5 серпня 2019 року Пенсійний фонд України, фонди Управління праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості та фондів соціального страхування приймають заяви на здійснення соціальних виплат за рахунками за стандартом IBAN
 • По рахунках отримувачів соціальних виплат, відкритих раніше 5 серпня 2019 року, Банк централізовано, у терміни до 1 листопада 2019 року, повідомив відповідні номери рахунків за стандартом IBAN до Пенсійного фонду України, фондів Управління праці та соціального захисту населення, Центрів зайнятості та Фондів соціального страхування. Клієнтам, які оформлювали заяви на виплату пенсії / соціальної допомоги раніше 5 серпня 2019 року, не потрібно самостійно  повідомляти новий номер рахунку до фонду.
Присвоєння міжнародного номеру банківського рахунку IBAN НЕ ПОТРЕБУЄ:
 • відкриття нових рахунків та закриття існуючих рахунків клієнтів (змінюється лише номер відкритого рахунку)
 • переукладення нових договорів між банком та клієнтом
 • переоформлення довіреностей щодо розпорядження рахунками