preloader

Фінансовим інститутам

Кореспондентські рахунки

З питань відкриття та ведення кореспондентських рахунків звертатись до:

Відділ по роботі з фінансовими інститутами Міжбанківський бізнес

+38 044 239 91 43

fi_corbnk@alfabank.kiev.ua

Міжбанківські операції

З питань міжбанківських операцій звертатись до:

Відділ по роботі з фінансовими інститутами Міжбанківський бізнес

+38 044 239 91 43 телефон

fi_corbnk@alfabank.kiev.ua

Відділ ринки капіталу Валютно-фінансові та операції на грошовому ринку

+38 044 490 46 02, +38 044 490 46 67

Фінансовим інститутам

Загальна інформація

Розвиток бізнесу з українськими та іноземними банками та іноземними небанківськими фінансовими інститутами, вибудовування довгострокових партнерських відносин з банками-кореспондентами та банками-контрагентами з різних напрямків співпраці, надання їм комплексного і якісного банківського сервісу було і залишається одним з головних напрямків діяльності АТ «Альфа-Банк».

Широка мережа банків-кореспондентів та банків-контрагентів дозволяє АТ «Альфа-Банк» здійснювати міжнародні розрахунки через кореспондентські рахунки, відкриті в іноземних валютах в першокласних банках країн ближнього і далекого зарубіжжя, в усіх основних валютах світу. При виборі кореспондента АТ «Альфа-Банк» керується його репутацією, фінансовим станом і показниками надійності, а також якістю послуг, що надаються.

АТ «Альфа-Банк» надає послуги з відкриття кореспондентських рахунків типу Лоро в національній валюті України та в іноземних валютах.

З метою встановлення довгострокового і взаємовигідного співробітництва АТ «Альфа-Банк» пропонує українським й іноземним банкам максимально повний спектр високоякісних і конкурентних банківських послуг.

З усіх питань, що стосуються міжбанківського співробітництва, просимо звертатися до Відділу по роботі з фінансовими інститутами.

Перелік послуг для фінансових інститутів:

 • Кореспондентські рахунки
 • Міжбанківські операції
 • Операції з цінними паперами
 • Документарні операції та операції торгового фінансування

Додаткова інформація:

Стандартні платіжні реквізити АТ «АЛЬФА-БАНК»

Протидія відмиванню коштів та процедури «Знай свого клієнта»

Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100

Офіційна кореспонденція, що відправляється на адресу АТ «Альфа-Банк», має бути спрямована виключно за його місцезнаходженням.

Офіційна кореспонденція, що спрямовується за іншими адресами структурних підрозділів АТ «Альфа-Банк», не вважається спрямованою в АТ «Альфа-Банк» і не несе для АТ «Альфа-Банк» юридично зобов'язуючих наслідків.

Кореспондентські рахунки

АТ «Альфа-Банк» надає послуги з відкриття та ведення кореспондентських рахунків у гривні та іноземних валютах банкам-резидентам і банкам-нерезидентам. Ми пропонуємо конкурентні тарифи та умови функціонування кореспондентських рахунків, а також індивідуальний підхід до кожного кореспонденту.

З питань встановлення кореспондентських відносин, порядку здійснення операцій за рахунками, а також для отримання іншої необхідної інформації, що стосується кореспондентських відносин, просимо звертатися до Відділу по роботі з фінансовими інститутами.

Додаткова інформація:

Тарифи для банків-кореспондентів. Діють з 22.02.2021

Стандартні платіжні реквізити АТ «АЛЬФА-БАНК»

Перелік документів для відкриття кореспондентського Рахунку:

- заяву про відкриття Рахунку;

- нотаріально засвідчену копію Статуту (у випадку, якщо Статут оприлюднений на порталі електронних сервісів у відповідності з нормами чинного законодавства України замість паперової форми Статуту може надаватися узгодженими каналами зв’язку інформація (код доступу), що дозволяє ознайомитися з діючої редакцію Статуту на зазначеному порталі);

- нотаріально засвідчену копію Банківської ліцензії;

- перелік уповноважених осіб Кореспондента (надалі за текстом Перелік), які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком. Перелік має містити обов’язкові для заповнення реквізити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) розпорядника (-ів) рахунком, а також його (їх) власноручний (-і) підпис (-и). Перелік засвідчується підписом керівника (уповноваженою особою) Кореспондента. Одночасно надаються документи, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у Переліку;

- копію документу, що засвідчує повноваження уповноваженого представника Кореспондента, який буде підписувати Договір про відкриття та порядок ведення мультивалютного кореспондентського рахунку банку-резидента, засвідчену (підписану) уповноваженою особою та, у разі наявності, скріплений печаткою Кореспондента;

- останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття Рахунку) в електронному вигляді;

- баланс на останню звітну дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття Рахунку), в електронному вигляді;

- перелік банків-кореспондентів, підписаний уповноваженою особою та скріплений печаткою Кореспондента, який обов’язково має містити інформацію щодо номеру та валюти рахунку в банку-кореспонденті, а також SWIFT-код банка-кореспондента. Якщо документ розміщено на офіційному сайті Кореспондента, достатньо відповідного посилання на сайт;

- оригінал або копію картки контрагента (за загальноприйнятою формою), засвідчену печаткою та підписом Кореспондента. Якщо документ розміщено на офіційному сайті Кореспондента, достатньо відповідного посилання на сайт; - форму W-8BEN-E, засвідчену печаткою та підписом Кореспондента;

 • оригінал заповненого та підписаного уповноваженою особою Кореспондента опитувальника.

 

З питань відкриття та ведення кореспондентських рахунків звертатись до:

Відділ по роботі з фінансовими інститутами
Міжбанківський бізнес
+38 044 239 91 43 
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
електронна пошта

Міжбанківські операції

АТ «Альфа-Банк» є одним з провідних гравців на міжбанківському валютному ринку України.

Для прискорення проведення розрахунків за міжбанківськими операціями з контрагентами, рекомендуємо встановити взаємні ліміти та укласти генеральну угоду про порядок проведення операцій на міжбанківському ринку. З питань встановлення лімітів і укладення генеральної угоди, просимо звертатися до Відділу по роботі з фінансовими інститутами.

Запит на укладення генеральної угоди із зазначенням типів і обсягів планованих операцій ви можете направити на адресу:

Fi_corbnk@alfabank.kiev.ua

Звітність для встановлення лімітів прохання направляти на адресу:

balance@alfabank.kiev.ua

Звітність АТ «Альфа-Банк»

З питань проведення міжбанківських операцій в рамках укладеного генеральної угоди просимо звертатися до Відділу валютно-фінансових і операцій на грошовому ринку Блоку Ринки Капіталу.

Додаткова інформація:

Картка контрагента АТ "АЛЬФА-БАНК"

Тарифи для банків-контрагентів. Діють з 22.02.2021

Стандартні платіжні реквізити АТ «АЛЬФА-БАНК»

Перелік документів, необхідних для підписання генеральної угоди з резидентами України:

- нотаріально засвідчену копію Статуту (у випадку, якщо Статут оприлюднений на порталі електронних сервісів у відповідності з нормами чинного законодавства України замість паперової форми Статуту може надаватися узгодженими каналами зв’язку інформація (код доступу), що дозволяє ознайомитися з діючої редакцію Статуту на зазначеному порталі);

- нотаріально засвідчену копію Банківської ліцензії;

- перелік осіб (далі- перелік розпорядників рахунком), які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком, що містить обов’язкові реквізити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) розпорядника(ів) рахунком, а також його (їх) власноручний(і) підпис(и) засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою Сторони (в паперовій формі);

- документи (засвідчені печаткою та підписом Сторони), що підтверджують повноваження осіб з переліку розпорядників рахунком (довіреності/накази або інші документи на право розпорядження рахунком);

- бухгалтерський баланс та дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції на останню звітну дату (в електронному вигляді);

- засвідчену печаткою та підписом Сторони копію довіреності на уповноважених представників (дилерів);

- оригінал або копію картки контрагента (за загальноприйнятою формою), засвідчену печаткою та підписом Сторони. Якщо документ розміщено на офіційному сайті Сторони, достатньо відповідного посилання на сайт;

- оригінал або копію стандартних платіжних інструкцій, засвідчені печаткою та підписом Сторони, які обов’язково мають містити інформацію щодо номеру та валюти рахунку в банку-кореспонденті, а також SWIFT-код банка-кореспондента. Якщо документ розміщено на офіційному сайті Сторони, достатньо відповідного посилання на сайт;

- форму W-8BEN-E, засвідчену печаткою та підписом Сторони;

- анкету, засвідчену печаткою та підписом Сторони.

 

З питань міжбанківських операцій звертатись до: 

Відділ по роботі з фінансовими інститутами
Міжбанківський бізнес
+38 044 239 91 43 
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
електронна пошта

Відділ ринки капіталу
Валютно-фінансові та операції на грошовому ринку
+38 044 490 46 02
телефон
+38 044 490 46 67
телефон

Операції з цінними паперами

АТ «Альфа-Банк» є одним з провідних гравців на ринку цінних паперів України з початку свого заснування, і зараз проводить операції за такими основними напрямками діяльності: 

 • торгівля державними та корпоративними облігаціями за свій рахунок і в інтересах клієнтів на біржовому та позабіржовому ринках; 
 • РЕПО-операції (операції з надання рефінансування під заставу цінних паперів) з державними та корпоративними облігаціями; 
 • супровід операцій з інвестування нерезидентами в облігації українських емітентів.

Банк має всі необхідні ліцензії для проведення перерахованих вище видів діяльності. 

Додаткова інформація:

Ліцензії на право проведення операцій з цінними паперами

 

З питань операцій з цінними паперами звертатись до: 

Цінні папери
+38 044 499 10 33
телефон
securities@alfabank.kiev.ua
електронна пошта

Операції з документарними акредитивами

У рамках даного напрямку АТ «Альфа-Банк» пропонує наступні послуги:

 • авізування акредитивів іноземних та українських банків-кореспондентів на користь вітчизняних і зарубіжних бенефіціарів;
 • підтвердження акредитивів банків-кореспондентів під надане грошове покриття або в рахунок документарних лімітів, встановлених на банк-емітент;
 • підтвердження експортних акредитивів;
 • виконання акредитивів;
 • випуск гарантій проти контр-гарантій іноземних та українських банків-кореспондентів на користь вітчизняних і зарубіжних бенефіціарів під надане грошове покриття або в рахунок документарних лімітів, встановлених на банк-емітент.

Додаткова інформація:

Тарифи АТ «Альфа-Банк» на здійснення операцій з документарними акредитивами та гарантіями. Діють з 22.02.2021

 

З питань операцій з документарними акредитивами звертатись до: 

Відділ по роботі з фінансовими інститутами
Міжнародне торгове і структуроване фінансування
+38 044 499 54 91
телефон    
fi_tf@alfabank.kiev.ua
електронна пошта

Протидія відмиванню коштів та процедури «Знай свого клієнта»

АТ «Альфа-Банк» заснований і здійснює свою діяльність в рамках чинного законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.

Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, на підставі яких розроблено внутрішні регулятивні документи та Політики АТ «Альфа-Банк», є:

 • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» із змінами та доповненнями;
 • Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, що затверджено постановою Правління Національного банку України № 65 від 19.05.2020 року;
 • Рекомендації Цільової групи з фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF);
 • Стандарти Wolfsberg Group.

 

Внутрішні правила, процедури і політики оновлюються у суворій відповідності з національним законодавством і кращими прикладами з міжнародної практики. Адекватність таких політик і процедур, а також їх відповідність чинному законодавству, проходить аудит і регулярно переглядається, що б відповідати сучасним викликам у боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

 

Додаткова інформація:

 

Відділ по роботі з фінансовими інститутами
 Міжбанківський бізнес
 +38 044 239 91 43
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
електронна пошта

 
Довідкова інформація

Якщо у вас виникли питання або вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся до:

Відділ по роботі з фінансовими інститутами
електронна пошта: fi_corbnk@alfabank.kiev.ua

Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100

Офіційна кореспонденція, що відправляється на адресу АТ «Альфа-Банк», має бути спрямована виключно за його місцезнаходженням.

Офіційна кореспонденція, що спрямовується за іншими адресами структурних підрозділів АТ «Альфа-Банк», не вважається спрямованою в АТ «Альфа-Банк» і не несе для АТ «Альфа-Банк» юридично зобов'язуючих наслідків.

S.W.I.F.T. code: ALFAUAUK

Reuters dealing code: ALFK

Legal Entity Identification (LEI): 549300UJJWR7V7RCM192