Споживчий кредит

Споживчий кредит

Тисячі товарів стають доступними вам прямо зараз

Споживчий кредит допоможе придбати практично все, що необхідно вам і вашій родині.

Зручно
Просто
Вигідно
Зручно

Найголовніші речі в житті — це не речі. Тому ми хочемо, щоб ви думали не про тривале накопичення грошей на покупку, а насолоджувалися життям вже зараз! Спробуйте, це дуже зручно.

 • Сума кредиту — від 300 до 150 000 грн;
 • Рішення по видачі кредиту — до 10 хвилин;
 • Термін кредитування — від 3 до 60 місяців;
 • Великий вибір каналів погашення;
 • Кредитна картка випускається безкоштовно.
Просто


Нові покупки повинні приносити радість, а не головний біль від витрачених грошей. Тому ми створили наш споживчий кредит вигідним для вашого домашнього бюджету. Перевірте самі за допомогою кредитного калькулятора.


 • Оригінал паспорта;
 • Оригінал ідентифікаційного коду;
 • Довідку про доходи з постійного місця роботи.
 • А кредити до 50 000 грн Альфа-Банк видає без довідки про доходи!
Вигідно

Нові покупки повинні приносити радість, а не головний біль від витрачених грошей. Тому ми створили наш споживчий кредит вигідним для вашого домашнього бюджету. Перевірте самі за допомогою кредитного калькулятора.

 • Початковий внесок — від 0%;
 • Переплата — від 0%.

Переваги кредитування в Альфа-Банку

Страхування кредиту
Відмова від кредиту
Дострокове розірвання договору
Способи погашення

Комфорт і безпека клієнта — це пріоритети номер 1 для нас. Тому кожному клієнту ми пропонуємо застрахувати кредит, щоб захистити себе і свою сім'ю від фінансових труднощів.

 • Страховка в разі втрати доходу — при звільненні або скороченні страхова компанія буде шість місяців погашати кредит за вас.
 • Страховка життя і здоров'я на випадок непередбачених обставин — при настанні страхового випадку страхова компанія погасить всі ваші зобов'язання перед банком.

Клієнт має право відмовитись від договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, згідно п. 2.22 Додатку № 5 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк»:

"2.22. У випадку відкликання Позичальником своєї згоди на укладення Угоди протягом 14 календарних днів з дати його укладання згідно чинного законодавства України, Позичальник зобов’язаний протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Угоди, повернути Банку суму Готівкового/Споживчого кредиту та сплатити відсотки за його користування, нараховані Банком з дати надання Позичальнику Готівкового/Споживчого кредиту до дати повної сплати заборгованості за Угодою. 

При цьому Сторони домовляються, що у випадку повернення Позичальником товару згідно із Законом України "Про захист прав споживачів" та повернення у зв’язку з цим Продавцем грошових коштів, отриманих в якості оплати вартості товару, Позичальник погоджується із тим, що повернення Продавцем грошових коштів, здійснюється у сумі, що може складатися з суми грошових коштів сплачених Позичальником Продавцю в якості часткового (авансового) внеску за товар

(в разі його наявності), а також грошових коштів, що отримані Продавцем згідно з умовами Угоди, шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на Рахунок.

Після повної сплати Позичальником заборгованості за Угодою, залишок грошових коштів (у разі його наявності) Банк повертає Позичальнику за його вимогою. У випадку настання обставин передбачених цим пунктом та розірвання Угоди, Банк повертає Позичальнику сплачену ним Комісійну винагороду за надання Кредиту у випадку, якщо сплата такої комісійної винагороди передбачена умовами Угоди. Підписанням цього Договору Позичальник уповноважує Банк здійснити повернення комісійної винагороди за надання Кредиту шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на Рахунок. 

Сторони дійшли згоди про те, що надання Позичальником повідомлення про відкликання своєї згоди на укладення Угоди можливе, в тому числі, із використанням Системи з підписанням такої заяви Електронним підписом чи Електронно-цифровим підписом Позичальника."Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки, у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються.

Більше немає необхідності перетворювати погашення кредиту на цілий ритуал, який віднімає час. Ви можете вносити платежі практично будь-де та будь-яким зручним для вас способом. Головне — робіть це вчасно.


Попередження:

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:


- при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами кредитного договору;
- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами кредитного договору;
- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;
- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до 
колекторських компаній, що діють в інтересах Банку;
- мінімальний строк дії договору не застосовується;
- Клієнт має право відмовитись від договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, згідно п. 2.22 Додатку №5 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк», повернувши отриманий кредит у повному обсязі і сплативши проценти за весь строк користування ним, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору;
- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
- у випадку укладення кредитного договору із застосування фіксованої за типом процентної ставки, зміна такої ставки здійснюється виключно за наявності письмової згоди Банку та Клієнта шляхом внесення відповідних змін до умов укладеного договору про надання кредиту.
- при оформленні кредиту обов’язкові додаткові та супутні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні
- інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
 

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.