Swift

Swift

Міжнародний переказ у будь-якій валюті

S.W.I.F.T.- міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Забезпечує оперативну, безпечну та абсолютно надійну передачу фінансових повідомлень (в тому числі і грошових переказів)

SWIFT відправка. Особливості послуги:

Перекази здійснюються по всьому світу між банками які включені в систему СВІФТ
Перекази в іноземній валюті
Для відправки переказу необхідно мати поточний рахунок в АБ та знати S.W.I.F.T. реквізити Отримувача
Кошти надійдуть отримувачу на рахунок на протязі 1-3х робочих днів

Як здійснити переказ:

1. Відвідати відділення АБ
2. Пред’явити ідентифікаційні документи + ІПН (Пред’явлення ІПН обов’язкове тільки для резидентів)
3. Відкрийте поточний рахунок.
4. Повідомте S.W.I.F.T. реквізити Отримувача співробітнику відділення.
5. Внесіть кошти для відправки на рахунок та оплатіть комісію.

Тарифи та супутні послуги:

Відкриття поточного рахунку – не тарифікується
Відправка переказу -1%, min 25,00 y.e., max 500,00 y.e.
(y.e. валюта переказу - USD, EUR, RUB; але комісія утримується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції.)

Валюта відправки - USD, EUR, RUB;
GBP, CHF (за умови безготівкового внесення коштів на рахунок)

Обмеження:

Для резидентів:

До 400 000 грн в еквіваленті за один операційний день без документів на підтвердження.

Від 400 000 грн. в еквіваленті, на підставі наданих документів на підтвердження.

Для нерезидентів:

Перекази за межі України з поточних рахунків здійснюються без обмеження суми на підставі підтверджувальних документів.

Для фізичних осіб - нерезидентів підтверджувальними документами є такі, що підтверджують джерела походження готівки.

За більш детальною інформацією звертайтесь за тел. 044 494 01 01

SWIFT отримання. Особливості послуги:

Необхідно мати рахунок в АБ та повідомити S.W.I.F.T.реквізити відправнику
Переказ в іноземній валюті
Кошти надійдуть на рахунок на протязі 1-3х робочих днів

Як отримати переказ:

1. Відвідати відділення АБ
2. Пред’явити ідентифікаційний документ + ІПН (Пред’явлення ІПН обов’язкове тільки для резидентів)
3. Відкрийте рахунок в АБ.
4. Повідомте S.W.I.F.T. реквізити Отримувачу (у вкладці).
5. Очікуйте зарахування на рахунок в АБ

Реквізити для отримання переказу на рахунок

Тарифи та супутні послуги:

Відкриття поточного рахунку – не тарифікується
Зарахування на поточний рахунок - не тарифікується
Зняття з поточного рахунку UAH, USD, EUR, RUB - 1%

Відкриття карти

Згідно з Постановою НБУ №8 від 2 січня 2019 року, Банк, з метою виявлення сумнівної валютної операції,  зобов'язаний забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про валютні операції, якщо подання відповідних документів (інформації) передбачено законодавством України. 

В рамках Постанови Національного Банку України № 5 від 02.01.2019 року, фізичній особі-резиденту дозволяється здійснювати валютні операції з переказу коштів з України/на поточні рахунки нерезидентів ‒ юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків)протягом календарного року на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 100 000 євро (в еквіваленті) включно, з метою:

  • виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя
  • зі здійснення інвестиції за кордон
  • розміщення коштів на власному рахунку за межами України
  • надання нерезиденту позики (поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті

Для проведення такої операції, Банк надсилає до Національного банку запит в електронному вигляді засобами АІС “Е-ліміти” для перевірки ліміту клієнта та внесення інформації про Валютну операцію до АІС “Е-ліміти”.

Важливо! Забороняється використовувати поточні та карткові рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь-ласка, в найближче відділення АТ «Альфа Банк» або за тел. 044 494 01 01
Ви також можете завчасно ознайомитися з тарифами на обслуговування в системі SWIFТ.


Попередження:

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- Клієнт зобов'язаний оплачувати винагороду банку за надання даної послуги згідно встановлених та діючих тарифів в момент надання послуги або в інший срок, якщо такий визначений тарифами.

- Клієнт зобов'язаний надати на першу вимогу банку документи та/або відомості необхідні для отримання відповідної послуги згідно внутрішніх положень банку та/або діючого законодавства України.

- В разі невиконання Клієнтом обов'язків, передбачених договором про надання банківських послуг, Клієнт нестиме відповідальність згідно умов договору.

2. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.