preloader

Комітети

Кредитний комітет

До складу кредитних комітетів належать: Головний Кредитний комітет, Кредитний комітет з питань малого та середнього бізнесу, Кредитний комітет роздрібного бізнесу, які приймають рішення про надання Альфа-Банком Україна кредитних продуктів клієнтам корпоративного блоку, фінансовим установам, клієнтам сегменту SME та фізичним особам, а також здійснення Банком інших операцій, що несуть кредитний ризик.

Кредитні комітети також здійснюють управління кредитними ризиками шляхом затвердження внутрішніх нормативних документів і регулярного аналізу кредитного портфеля та портфеля цінних паперів (у тому числі шляхом їх класифікації для цілей формування резервів).

Тендерний комітет

Тендерний комітет забезпечує обрання найбільш вигідних умов придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення основної діяльності Альфа-Банку Україна на принципах відкритості та колегіальності.

Основними завданнями Тендерного комітету є:

 • скорочення бюджетних асигнувань Банку, виділених на певні цілі;
 • закріплення іміджу Банку як коректного та відкритого для співробітництва з найбільш гідними партнерами-замовниками, а також компаніями, здатними здійснити захист своїх корпоративних інтересів, шляхом використання колегіального способу прийняття рішення про вибір найкращих умов придбання товарів, робіт чи послуг.
Тарифний комітет

До складу Тарифного комітету входять чотири підкомітети: Роздрібний, Корпоративний, Середнього бізнесу і Малого бізнесу. У рамках своєї роботи Тарифний комітет регулярно аналізує співвідношення собівартості послуг і ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів. Для реалізації єдиної тарифної політики Альфа-Банк Україна:

 • розглядає систему тарифів, вносить зміни і рекомендує їх для затвердження;
 • розглядає і затверджує тарифи на нові продукти / послуги;
 • встановлює пільгові тарифи для різноманітних категорій клієнтів;
 • контролює виконання тарифної політики Банку структурними підрозділами.

У свою чергу підкомітети розглядають клієнтоорієнтовні питання в рамках наданих їм повноважень.

Комітет з управління активами та пасивами

Комітет з управління активами та пасивами здійснює управління ринковими і казначейськими ризиками шляхом:

 • формування оптимальної структури балансу Альфа-Банку Україна з метою одержання максимальної прибутковості при обмеженні можливого рівня ризику;
 • контролю за достатністю капіталу і диверсифікацією ризиків;
 • проведення єдиної процентної політики;
 • визначення політики Банку щодо управління ліквідністю;
 • підтримки адекватної платоспроможності, контролю за станом поточної ліквідності і ресурсами Альфа-Банку Україна з урахуванням ринкових ризиків, ризику ліквідності та відповідності строковості активів і пасивів;
 • формування політики Банку на ринках капіталу;
 • розгляду собівартості пасивів і прибутковості активів, прийняття в межах своїх повноважень рішень щодо політики відсоткової маржі.
Комітет з Операційних ризиків

Комітет з Операційних ризиків відповідає за ідентифікацію, оцінку та моніторинг операційних ризиків Альфа-Банку Україна, а також здійснює контроль за виконанням завдань зі зменшення впливу операційних ризиків відповідальними виконавцями.

У повноваженнях комітету здійснювати управління проектом ВСР, у тому числі:

 • стратегічне управління ініціативами ВСР (формування і реалізація стратегії забезпечення безперервної діяльності Банку);
 • ухвалення рішень щодо контролю та управління критичними ризиками, що впливають на безперервність діяльності бізнесу.

Також на комітет покладена функція Керівного комітету інформаційної безпеки.