preloader

АТ «Альфа-Банк» надає послуги з відкриття та ведення кореспондентських рахунків у гривні та іноземних валютах банкам-резидентам і банкам-нерезидентам. Ми пропонуємо конкурентні тарифи та умови функціонування кореспондентських рахунків, а також індивідуальний підхід до кожного кореспонденту.

З питань встановлення кореспондентських відносин, порядку здійснення операцій за рахунками, а також для отримання іншої необхідної інформації, що стосується кореспондентських відносин, просимо звертатися до Відділу по роботі з фінансовими інститутами.

Додаткова інформація:

Тарифи для банків-кореспондентів. Діють з 22.02.2021

Стандартні платіжні реквізити АТ «АЛЬФА-БАНК»

Перелік документів для відкриття кореспондентського Рахунку:

- заяву про відкриття Рахунку;

- нотаріально засвідчену копію Статуту (у випадку, якщо Статут оприлюднений на порталі електронних сервісів у відповідності з нормами чинного законодавства України замість паперової форми Статуту може надаватися узгодженими каналами зв’язку інформація (код доступу), що дозволяє ознайомитися з діючої редакцію Статуту на зазначеному порталі);

- нотаріально засвідчену копію Банківської ліцензії;

- перелік уповноважених осіб Кореспондента (надалі за текстом Перелік), які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком. Перелік має містити обов’язкові для заповнення реквізити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) розпорядника (-ів) рахунком, а також його (їх) власноручний (-і) підпис (-и). Перелік засвідчується підписом керівника (уповноваженою особою) Кореспондента. Одночасно надаються документи, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у Переліку;

- копію документу, що засвідчує повноваження уповноваженого представника Кореспондента, який буде підписувати Договір про відкриття та порядок ведення мультивалютного кореспондентського рахунку банку-резидента, засвідчену (підписану) уповноваженою особою та, у разі наявності, скріплений печаткою Кореспондента;

- останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття Рахунку) в електронному вигляді;

- баланс на останню звітну дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття Рахунку), в електронному вигляді;

- перелік банків-кореспондентів, підписаний уповноваженою особою та скріплений печаткою Кореспондента, який обов’язково має містити інформацію щодо номеру та валюти рахунку в банку-кореспонденті, а також SWIFT-код банка-кореспондента. Якщо документ розміщено на офіційному сайті Кореспондента, достатньо відповідного посилання на сайт;

- оригінал або копію картки контрагента (за загальноприйнятою формою), засвідчену печаткою та підписом Кореспондента. Якщо документ розміщено на офіційному сайті Кореспондента, достатньо відповідного посилання на сайт; - форму W-8BEN-E, засвідчену печаткою та підписом Кореспондента;

- оригінал заповненого та підписаного уповноваженою особою Кореспондента опитувальника.


З питань відкриття та ведення кореспондентських рахунків звертатись до:

Відділ по роботі з фінансовими інститутами

Міжбанківський бізнес
+38 044 239 91 43
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
електронна пошта