Індивідуальний сейф

Тарифи

Додаткова інформація

Вартість супровідних послуг банку, кредитних посередників та третіх осіб:

Відкриття карткового рахунку в Пакеті послуг.
Тарифи та умови оформлення Пакету послуг розміщені за посиланням

Попередження:

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- Сейф може бути розкритий Банком не в присутності Клієнта, але за умови присутності працівників Банку, які входять до складу спеціально створюваної для цих цілей комісії, та у випадках, передбачених чинним законодавством України та/ або договором про надання послуги.
- Клієнт зобов'язаний оплачувати винагороду банку за надання даної послуги згідно встановлених та діючих тарифів в момент надання послуги або в інший срок, якщо такий визначений тарифами.
- Клієнт зобов'язаний надати на першу вимогу банку документи та/або відомості необхідні для отримання відповідної послуги згідно внутрішніх положень банку та/або діючого законодавства України.
- В разі невиконання Клієнтом обов'язків, передбачених договором про надання відповідної послуги, Клієнт нестиме відповідальність згідно умов договору.


2. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
 

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.