preloader

АТ «Альфа-Банк» заснований і здійснює свою діяльність в рамках чинного законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.

Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, на підставі яких розроблено внутрішні регулятивні документи та Політики АТ «Альфа-Банк», є:

- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» із змінами та доповненнями;

- Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, що затверджено постановою Правління Національного банку України № 65 від 19.05.2020 року;

- Рекомендації Цільової групи з фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF);

- Стандарти Wolfsberg Group.

Внутрішні правила, процедури і політики оновлюються у суворій відповідності з національним законодавством і кращими прикладами з міжнародної практики. Адекватність таких політик і процедур, а також їх відповідність чинному законодавству, проходить аудит і регулярно переглядається, що б відповідати сучасним викликам у боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Додаткова інформація:


Відділ по роботі з фінансовими інститутами
Міжбанківський бізнес
+38 044 239 91 43
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
електронна пошта