preloader

Кредит на товари та послуги на суму від 1000 до 50 000 грн

Оформлюй кредит просто в магазині наших партнерів та відразу забирай товар

Умови кредитування

01.

Термін

— від 2 до 24 місяців
02.

Перший внесок

від 0% та виплата рівними частинами
03.

Річна ставка

0,01%
04.

Комісія за обслуговування (управління) кредиту

до 3,5%

Переваги

Зручно!

Не треба чекати та накопичувати гроші на омріяну покупку, адже можна насолоджуватися життям вже сьогодні! Спробуй, це дуже зручно:

  • сума кредиту — від 1000 до 50 000 грн
  • строк кредитування — від 2 до 24 місяців
  • рішення щодо видачі кредиту — до 10 хвилин
  • великий вибір каналів погашення
  • кредитна картка випускається безкоштовно

Просто!

Покупки приносять радість тоді, коли не треба докладати багато зусиль. Ми про це подбали — та ось що тобі потрібно:

  • оригінал паспорта та ІПН
  • можливість оформлення через Дія
  • можливість дистанційного підписання за допомогою OTP-паролю

Вигідно!

Наш споживчий кредит є дуже вигідним для будь-якого сімейного бюджету. Переконайся в цьому сам:

  • початковий внесок — від 0%

Як оформити кредит

01

Обери товар в магазині нашого партнера

02

Надай продавцеві оригінал паспорту та ІПН для оформлення заявки

Можливе оформлення документів з Дія та дистанційне підписання з ОТР-паролем

03

Рішення по видачі кредиту — до 10 хвилин

Наші партнери

Стати партнером

Важлива інформація

Які є способи погашення кредиту?

Для економії часу і більшої зручності ми створили безліч способів — вибирай будь-який:

1. Sense SuperApp

2. Автоплатіж

3. Альфа-Погашення

4. Банкомати Альфа-Банку з функцією Cash-in

5. Термінали самообслуговування

6. Відділення Альфа-Банку

Детальніше про канали погашення

Дострокове розірвання договору

Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості.

Будь-які неустойки в разі дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються.

Відмова від кредиту

Клієнт має право відмовитись від договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання згідно з п. 2.22 Додатку № 5 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк»:

«2.22. У разі відкликання Позичальником своєї згоди на укладення Угоди протягом 14 календарних днів з дати його укладання згідно з чинним законодавством України Позичальник зобов’язаний протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Угоди повернути Банку суму Готівкового/Споживчого кредиту та сплатити за користування ним відсотки, нараховані Банком з дати надання Позичальнику Готівкового/Споживчого кредиту до дати повної сплати заборгованості за Угодою.

При цьому Сторони домовляються, що у разі повернення Позичальником товару згідно із Законом України «Про захист прав споживачів» та повернення у зв’язку з цим Продавцем грошових коштів, отриманих в якості оплати вартості товару, Позичальник погоджується з тим, що повернення Продавцем грошових коштів здійснюється в сумі, що може складатися з суми грошових коштів, сплачених Позичальником Продавцю в якості часткового (авансового) внеску за товар (в разі його наявності), а також грошових коштів, що отримані Продавцем згідно з умовами Угоди шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на Рахунок.

Після повної сплати Позичальником заборгованості за Угодою залишок грошових коштів (у разі його наявності) Банк повертає Позичальнику за його вимогою. У разі настання обставин, передбачених цим пунктом, та розірвання Угоди Банк повертає Позичальнику сплачену ним Комісійну винагороду за надання Кредиту у разі, якщо сплата такої комісійної винагороди передбачена умовами Угоди. Підписанням цього Договору Позичальник уповноважує Банк здійснити повернення комісійної винагороди за надання Кредиту шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на Рахунок. 

Сторони дійшли згоди про те, що надання Позичальником повідомлення про відкликання своєї згоди на укладення Угоди можливе зокрема із використанням Системи з підписанням такої заяви Електронним підписом чи Електронно-цифровим підписом Позичальника».

Документи

Акцепт на укладанання угоди про надання споживчого кредиту
Оферта про укладання угоди про надання споживчого кредиту
Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави)
Інформаційне повідомлення про передачу персональних даних
Калькулятор розрахунку загальної вартості кредиту
Інформація для Клієнтів - військовослужбовців

Попередження:

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- отримання кредиту передбачає виникнення в Позичальника витрат у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами кредитного договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами кредитного договору;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, зокрема і в примусовому порядку;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку;

- мінімальний строк дії договору не застосовується;

- Клієнт має право відмовитись від договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання згідно з п. 2.22 Додатку №5 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк», повернувши отриманий кредит у повному обсязі й сплативши проценти за весь строк користування ним протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору;

- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки в разі дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- у разі укладення кредитного договору із застосуванням фіксованої за типом процентної ставки зміна такої ставки здійснюється виключно за наявності письмової згоди Банку та Клієнта шляхом внесення відповідних змін до умов укладеного договору про надання кредиту;

- у разі оформлення кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні;

- інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Мінімальна сума кредиту становить 1 000 грн, максимальна сума кредиту – 50 000 грн. Мінімальний строк кредиту – 2 міс, максимальний строк – 24 міс. Реальна річна процентна ставка залежить від розміру й строку кредиту та може складати від 0,01% до 607,7% річних.

Приклад розрахунку кредиту: ви оформили кредит  на товар на 20 000 грн., на строк 24 міс., з пільговим періодом 6 місяців, з комісією після пільгового періоду - 3% щомісяно, то ваш платіж складе 1284,0 грн, без урахування добровільного страхування. Кожного місяця необхідно вносити платежі згідно з графіком. Детальні умови надання фінансових послуг та приклад розрахунку реальної процентної ставки розраховані тут